23. nedeľa rok C – slovo k evanjeliu (Lk 14,25-33)

23_cezrok_C_nz (720x481)S Ježišom išli veľké zástupy. Tu sa obrátil a povedal im: „Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím učeníkom. A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojím učeníkom. Ak niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklad, či má na jej dokončenie? Aby sa mu potom, keď položí základ a nebude ju môcť dostavať, nezačali všetci, čo to uvidia, posmievať: ‚Tento človek začal stavať, a nemohol dokončiť.‘ Alebo keď sa kráľ chystá do boja s iným kráľom, či si najprv nesadne a neporozmýšľa, či sa môže s desiatimi tisícami postaviť proti tomu, ktorý ide proti nemu s dvadsiatimi tisícami? Ak nie, vyšle posolstvo, kým je tamten ešte ďaleko, a prosí o podmienky mieru. Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom.“
(Lk 14,25-33)
Mohli by sme povedať, že z úst Pána Ježiša tu zaznievajú neuveriteľné požiadavky. „Mať v nenávisti“ (miseó) je presný opak slovesa „milovať“ (agapaó). Ježišove slová tu protirečia štvrtému prikázaniu o láske a úcte k rodičom a nepriamo aj proti piatemu prikázaniu o ochrane ľudského života. Vlastný život a rodina sú najvyššie prirodzené hodnoty, ktoré človek má. Treba však povedať, že Ježišove slová nie sú namierené proti týmto hodnotám ale nad ne. Mieria na nadprirodzené hodnoty nového života a novej rodiny, ktoré však nevisia vo vzduchu, ale vyrastajú z daru vlastného života a vlastnej rodiny – inými slovami zo sebadarovania podľa Ježišovho príkladu.
Pán Ježiš pozýva k investícii týchto hodnôt do Božieho kráľovstva. Dve podobenstvá, ktoré majú túto investíciu objasniť hovoria o sadnutí si, premýšľaní a jej prepočítaní. „Mať v nenávisti“ svoje peniaze znamená platiť nimi. Zástupy ľudí, ktorí nasledujú Ježiša priťahovaní jeho slovom života, sú vyzvaní zastaviť sa a popremýšľať, či majú odvahu a ochotu zaplatiť za Božie kráľovstvo tým najvzácnejším. Nejde tu o nenávisť voči svojej rodine, alebo voči sebe, ale o ochotu dať prednosť Božiemu kráľovstvu pred rodinou i vlastným životom. Tento šokujúci a ťažko stráviteľný záver kladie otázku o hodnote Božieho kráľovstva.  V ňom človek nanovo nájde nielen sám seba ale i svoju rodinu a vzťahy v novej kvalite a večnom rozmere.

© Štefan Novotný 7.9.2013

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *