7. nedeľa rok A – slovo k prvému čítaniu (Lv 19,1-2.17-18)

Pán povedal Mojžišovi: „Prehovor k celej pospolitosti Izraelových synov a povedz im: Buďte svätí, lebo ja, Pán, váš Boh, som svätý. Nenos vo svojom srdci nenávisť voči svojmu bratovi; napomeň …

7. nedeľa rok A – slovo k prvému čítaniu (Lv 19,1-2.17-18) Viac