Streda po 1. adventnej nedeli – slovo k prvému čítaniu (Iz 25,6–10a)

(6) Pán zástupov vystrojí na tomto vrchu všetkým národom hostinu s mnohými jedlami: hostinu s výborným vínom, so šťavnatými jedlami, s vínom najjemnejším. (7) Strhne na tomto vrchu závoj, ktorý zahaľoval všetkých ľudí, a prikrývku, čo zakrývala všetky národy. (8) Zničí smrť navždy; zotrie Pán, Boh, slzu z každej tváre a hanbu svojho ľudu odstráni z celej zeme, lebo Pán prehovoril. (9) V ten deň povedia: „Hľa, náš Boh, v neho sme dúfali a on nás spasí. On je Pán, v ktorého sme dúfali. Jasajme a radujme sa z jeho spásy. (10a) Pánova ruka spočinie na tomto vrchu.“

(Iz 25,6–10a)

Boh robí hostinu a človek robí vyznanie viery. Boh živí človeka a človek odpovedá vierou. V dnešnom úryvku Izaiáš prorokuje o štedrej hostine na Božom vrchu, ktorý už poznáme z predchádzajúcich dvoch adventných čítaní (Iz 2,1–5 a 11,1–10). Hostina nie je obyčajné stravovanie, aby sme neboli hladní. V istom zmysle je to plytvanie jedlom a pitím. Organizujeme ju, keď sa chceme podeliť so svojou radosťou a uctiť si druhých.

Orientálnou hostinou, akú predstavuje aj Izaiáš, sa vytvára spolupatričnosť medzi zúčastnenými. Boh na ňu nepozýva len pár priateľov z okruhu svojich vyvolených (Izrael), ale ľudí zo všetkých národov (v. 6). Tým je vyjadrené, že Boh chce budovať spoločenstvo aj s pohanmi a „pri jeho stole“ má pripravené miesto každý. Viera je vzťah, ktorý má vertikálnu dimenziu (veriaci človek – Boh), ale aj horizontálnu (veriaci – veriaci).

Príkladom prvého rozmeru viery je prorok Izaiáš, ktorý vyslovuje stručné krédo: „Jahve, Ty si môj Boh“ (Iz 25,1). Jeho vyznanie následne prechádza do modlitby zvelebenia a chvály za to, čo urobil Boh. Druhý rozmer viery môžeme vidieť u súkmeňovcov Izaiáša, ktorí prichádzajú s podobným vyznaním: „Hľa, náš Boh“ (v. 9), svojím vyznaním viery sa však obracajú na okolie. Veriť Bohu znamená vstúpiť do spoločenstva veriacich a priťahovať doň iných.

Advent bez viery nemá zmysel; vidíme to okolo seba. Vďaka viere je to požehnaný čas. Nech nám Boh daruje tichú radosť zo spásy. A doprajme ju aj sami sebe a svojim blízkym. Prajem vám krásny deň.

V archíve našej stránky nájdete zamyslenia k aktuálnemu čítaniu z októbra 2020.

Foto: Tamara Bujdošová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *