7. veľkonočná nedeľa – slovo k prvému čítaniu (Sk 7,55–60)

Štefan, (55) plný Ducha Svätého, uprene sa zahľadel na nebo, uvidel Božiu slávu a Ježiša stáť po pravici Boha (56) a povedal: „Vidím otvorené nebo a Syna človeka stáť po …

7. veľkonočná nedeľa – slovo k prvému čítaniu (Sk 7,55–60) Viac

6. veľkonočná nedeľa – slovo k prvému čítaniu (Sk 15,1–2.22–29)

(1) Tu prišli niektorí z Judey a poúčali bratov: „Ak sa nedáte obrezať podľa Mojžišovho predpisu, nemôžete byť spasení.“ (2) Keď sa s nimi Pavol a Barnabáš dostali do sporu …

6. veľkonočná nedeľa – slovo k prvému čítaniu (Sk 15,1–2.22–29) Viac

5. veľkonočná nedeľa – slovo k prvému čítaniu (Sk 14,21b–27)

Pavol a Barnabáš (21b) sa vrátili do Lystry, Ikónia a Antiochie. (22) Posilňovali srdcia učeníkov a povzbudzovali ich, aby vytrvali vo viere a že do Božieho kráľovstva máme vojsť cez …

5. veľkonočná nedeľa – slovo k prvému čítaniu (Sk 14,21b–27) Viac

3. veľkonočná nedeľa – slovo k prvému čítaniu (Sk 5,27b–32.40b–41)

(27b) Veľkňaz začal vyšetrovať apoštolov. Opýtal sa ich: (28) „Nezakázali sme vám prísne učiť v tom mene?! A vy ste naplnili Jeruzalem svojím učením a chcete na nás uvaliť krv …

3. veľkonočná nedeľa – slovo k prvému čítaniu (Sk 5,27b–32.40b–41) Viac

2. veľkonočná nedeľa – slovo k prvému čítaniu (Sk 5,12–16)

(12) Rukami apoštolov sa dialo množstvo znamení a divov medzi ľudom. Všetci svorne zotrvávali v Šalamúnovom stĺporadí. (13) Ale nik iný sa k nim neodvážil pripojiť, no ľud ich velebil …

2. veľkonočná nedeľa – slovo k prvému čítaniu (Sk 5,12–16) Viac

Veľkonočná nedeľa – slovo k prvému čítaniu (Sk 10,34a.37–43)

(34a) Peter otvoril ústa a povedal: (37) „Vy viete, čo sa počnúc od Galiley po krste, ktorý hlásal Ján, dialo po celej Judei; (38) ako Boh pomazal Ježiša z Nazareta …

Veľkonočná nedeľa – slovo k prvému čítaniu (Sk 10,34a.37–43) Viac

Sobota po 7. veľkonočnej nedeli – slovo k prvému čítaniu (Sk 28,16–20.30–31)

(16) Keď sme prišli do Ríma, dovolili Pavlovi bývať oddelene len s vojakom, čo ho strážil. (17) O tri dni zvolal popredných Židov. Keď sa zišli, povedal im: „Bratia, ja …

Sobota po 7. veľkonočnej nedeli – slovo k prvému čítaniu (Sk 28,16–20.30–31) Viac