5. veľkonočná nedeľa – slovo k prvému čítaniu (Sk 14,21b–27)

Pavol a Barnabáš (21b) sa vrátili do Lystry, Ikónia a Antiochie. (22) Posilňovali srdcia učeníkov a povzbudzovali ich, aby vytrvali vo viere a že do Božieho kráľovstva máme vojsť cez …

5. veľkonočná nedeľa – slovo k prvému čítaniu (Sk 14,21b–27) Viac

3. veľkonočná nedeľa – slovo k prvému čítaniu (Sk 5,27b–32.40b–41)

(27b) Veľkňaz začal vyšetrovať apoštolov. Opýtal sa ich: (28) „Nezakázali sme vám prísne učiť v tom mene?! A vy ste naplnili Jeruzalem svojím učením a chcete na nás uvaliť krv …

3. veľkonočná nedeľa – slovo k prvému čítaniu (Sk 5,27b–32.40b–41) Viac

2. veľkonočná nedeľa – slovo k prvému čítaniu (Sk 5,12–16)

(12) Rukami apoštolov sa dialo množstvo znamení a divov medzi ľudom. Všetci svorne zotrvávali v Šalamúnovom stĺporadí. (13) Ale nik iný sa k nim neodvážil pripojiť, no ľud ich velebil …

2. veľkonočná nedeľa – slovo k prvému čítaniu (Sk 5,12–16) Viac

Veľkonočná nedeľa – slovo k prvému čítaniu (Sk 10,34a.37–43)

(34a) Peter otvoril ústa a povedal: (37) „Vy viete, čo sa počnúc od Galiley po krste, ktorý hlásal Ján, dialo po celej Judei; (38) ako Boh pomazal Ježiša z Nazareta …

Veľkonočná nedeľa – slovo k prvému čítaniu (Sk 10,34a.37–43) Viac

Sobota po 7. veľkonočnej nedeli – slovo k prvému čítaniu (Sk 28,16–20.30–31)

(16) Keď sme prišli do Ríma, dovolili Pavlovi bývať oddelene len s vojakom, čo ho strážil. (17) O tri dni zvolal popredných Židov. Keď sa zišli, povedal im: „Bratia, ja …

Sobota po 7. veľkonočnej nedeli – slovo k prvému čítaniu (Sk 28,16–20.30–31) Viac

7. veľkonočná nedeľa B – slovo k prvému čítaniu (Sk 1,15–26)

(15) V tých dňoch vstal Peter uprostred bratov – bolo tam zhromaždených asi stodvadsať ľudí – a povedal: (16) „Bratia, muselo sa splniť Písmo, kde predpovedal Duch Svätý ústami Dávida …

7. veľkonočná nedeľa B – slovo k prvému čítaniu (Sk 1,15–26) Viac

Sobota po 6. veľkonočnej nedeli – slovo k prvému čítaniu (Sk 18,23–28)

(23) Pavol pobudol nejaký čas v Antiochii a šiel ďalej. Postupne prechádzal galatským krajom a Frýgiou a povzbudzoval všetkých učeníkov. (24) Do Efezu prišiel istý Žid menom Apollo, rodom Alexandrijčan, …

Sobota po 6. veľkonočnej nedeli – slovo k prvému čítaniu (Sk 18,23–28) Viac