Veľkonočná nedeľa – slovo k prvému čítaniu (Sk 10,34a.37–43)

(34a) Peter otvoril ústa a povedal: (37) „Vy viete, čo sa počnúc od Galiley po krste, ktorý hlásal Ján, dialo po celej Judei; (38) ako Boh pomazal Ježiša z Nazareta …

Veľkonočná nedeľa – slovo k prvému čítaniu (Sk 10,34a.37–43) Viac

34. nedeľa A – Krista Kráľa – slovo k prvému čítaniu (Ez 34,11–17)

(11) Toto hovorí Pán, Boh: „Hľa, ja sám vyhľadám svoje ovce a ujmem sa ich. (12) Ako sa pastier ujíma svojho stáda, keď príde medzi svoje rozptýlené ovce, tak sa …

34. nedeľa A – Krista Kráľa – slovo k prvému čítaniu (Ez 34,11–17) Viac

Všetkých svätých – slovo k prvému čítaniu (Zjv 7,2–4.9–14)

Ja, Ján, (2) videl som vystupovať od východu slnka iného anjela, ktorý mal pečať živého Boha a mohutným hlasom zvolal na štyroch anjelov, ktorí dostali moc škodiť zemi a moru: …

Všetkých svätých – slovo k prvému čítaniu (Zjv 7,2–4.9–14) Viac