28. nedeľa A – slovo k prvému čítaniu (Iz 25,6–10a)

(6) Pán zástupov vystrojí na tomto vrchu všetkým národom hostinu s mnohými jedlami: hostinu s výborným vínom, so šťavnatými jedlami, s vínom najjemnejším. (7) Strhne na tomto vrchu závoj, ktorý …

28. nedeľa A – slovo k prvému čítaniu (Iz 25,6–10a) Viac

21. nedeľa A – slovo k prvému čítaniu (Iz 22,19–23)

Toto hovorí Pán Sobnovi, správcovi kráľovského paláca: (19) „Vyženiem ťa z tvojho miesta, zosadím ťa z tvojho úradu. (20) V ten deň zavolám svojho služobníka Eliakima, Helkiášovho syna, (21) oblečiem …

21. nedeľa A – slovo k prvému čítaniu (Iz 22,19–23) Viac