22. nedeľa A – slovo k prvému čítaniu (Jer 20,7–9)

(7) Zvádzal si ma, Pane a ja som sa dal zviesť; bol si mocnejší ako ja a premohol si ma. Celý deň som na posmech, každý sa mi vysmieva. (8) Vždy, keď hovorím, musím kričať, musím ohlasovať: ničomnosť a spustošenie. Pánovo slovo mi prináša len pohanu a posmech celý deň. (9) Povedal som si: „Nebudem naňho myslieť, ani už nebudem hovoriť v jeho mene.“ Ale tu mi bolo, akoby oheň blčal v mojom srdci, uzavretý v mojich kostiach. A poddal som sa, nevládal som mu odolať.

Jer 20,7–9

Rok Božieho slova sa blíži k svojmu záveru. Skončí sa v deň liturgickej spomienky na veľkého biblického učenca sv. Hieronyma v stredu 30. septembra 2020. Pred rokom nás všetkých biskupi v pastierskom liste povzbudzovali, „aby sme boli ochotní podľa Božieho slova meniť naše zmýšľanie i naše skutky (Pastiersky list KBS na Prvú adventnú nedeľu 2019). V centre krátkeho čítania z Knihy proroka Jeremiáša je práve Pánovo slovo.

Nachádzame sa v 20. kapitole Jeremiáša. Prorok sa dostáva na príkaz kňaza Pášura do chrámového väzenia (20,2), ale po jednej noci strávenej v klade je prepustený (20,3). Verše nášho čítania odrážajú Jeremiášovu skúsenosť s väzením v jeho vlastnom vnútri (Lundbom, 853). Väzniteľom v tomto „inom“ žalári je on sám. Pokúša sa spútať Božie slovo, pretože jeho ohlasovanie mu prináša pohanu a posmech (v. 8), ale neúspešne.

Jeremiášovo srdce nie je neúrodnou tŕnistou ani kamenistou pôdou. Slovo zasiate Bohom do svojho života prirovnáva prorok k blčiacemu ohňu, ktorému ani s vypätím všetkých síl nedokáže odolať (v. 9). Namiesto idylického obrazu muža, ktorý silou hlásaného Božieho slova drví odporcov, máme pred sebou nahnevaného (Lundbom, 855) a bezmocného človeka. Pozitívne na tom všetkom je, že spolu s výkrikom frustrácie (Clements, 121) čítame jedným dychom aj jeho modlitbu.

Život proroka nie je jednoduchý a prorocké povolanie má ďaleko k prechádzke ružovou záhradou. Jeremiáš používa tvrdé slová: zvádzal si ma… a premohol si ma (v. 7). Takto obviňuje Boha, že ho podviedol (Holladay, 562). Ako kresťania máme účasť na Ježišovom prorockom poslaní (KKC 1268). Bolo by veľkým pokušením myslieť si, že môžeme manipulovať Bohom. Písmo nás naopak učí dať sa mu k dispozícii, aj keď to nami občas poriadne zatrasie.

Foto: Yøe Kovalík
Hudba: Heartbeat – Láska mocná
Literatúra:
CLEMENTS, R. E., Jeremiah (Interpretation, a Bible Commentary for Teaching and Preaching; Atlanta, GA 1988).
HOLLADAY, W. L., Jeremiah 1: a commentary on the Book of the Prophet Jeremiah, chapters 1–25 (Hermeneia; Philadelphia 1986).
LUNDBOM, J. R., Jeremiah 1–20: a new translation with introduction and commentary (Anchor Yale Bible; New Haven; London 2008) 21A.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *