33. nedeľa C – slovo k prvému čítaniu (Mal 3,19–20a)

(19) Hľa, blíži sa deň, ktorý planie ako pec, a všetci namyslenci a tí, čo páchajú neprávosť, budú ako plevy. Deň, ktorý prichádza, ich spáli, hovorí Pán zástupov, a nenechá z nich ani koreň ani výhonok. (20a) Ale vám, čo sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spravodlivosti.

(Mal 3,19–20a)

Božie slovo v dnešnom čítaní z proroka Malachiáša robí deliacu čiaru medzi ľuďmi. Na jednej strane sú namyslenci a tí, čo páchajú zlo (v. 19) a na druhej tí, ktorí sa boja Božieho mena (v. 20). V čom je medzi nimi rozdiel?

Pozrime sa najprv na dobrých. Báť sa Božieho mena neznamená byť zviazaný strachom z Boha, ako by sa to mohlo na prvý pohľad zdať. Strach, alebo inak povedané bázeň pred Bohom, nevedie k strnulosti. Jedna z reakcií vyľakaného človeka je, že „zamrzne“ – nedokáže sa pohnúť a ani vydať zo seba hlas. Boh nás nenecháva takto zamrznúť. Kto by nerobil radšej nič, aby náhodou niečo nepokazil, je ďaleko od správneho pochopenia bohabojnosti. Ten, kto sa bojí Boha, kto ho rešpektuje, nielenže nerobí zlo, ale stáva sa slobodným pre konanie dobra. Je plný života a schopný prejavovať lásku.

Na opačnej strane barikády sú tí, čo páchajú neprávosť. Slovenský ekumenický preklad hovorí, že sú to ľudia, ktorí konajú svojvoľne. Dnes sa často hovorí, že skutočne žijeme iba vtedy, keď sa nám splní všetko, čo chceme. No robiť, čo sa mi zachce, nie je znakom skutočnej slobody. V medziľudských vzťahoch to vedie k anarchii. Pravdou je, že rastieme, keď sa zriekame, keď vychádzame zo seba a berieme ohľad na druhých. Vtedy prekračujeme „vlastný tieň“ a odkrýva sa v nás podoba s Bohom, ktorý je Láska.

Prílišné zameranie sa na katastrofický scenár konca sveta zakrýva posolstvo dnešného čítania. Cieľom Božieho slova nie je vystrašiť nás, aby sme kdesi schovaní odpočítavali dni, ktoré nám ešte zostávajú. Pánov deň v sebe nepochybne nesie prvok spaľujúcej pece (v. 19), ale vzbudzujme v sebe túžbu po východe slnka spravodlivosti (v. 20). Každý jeden deň môžeme brať ako tréning na veľký Pánov súdny deň a darovanú príležitosť rozhodnúť sa pre život v lúčoch Božej dobroty.

Všetkým prajem požehnanú predposlednú nedeľu v cirkevnom roku.

Foto: Yøe Kovalík.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *