18. decembra – Pondelok po 3. adventnej nedeli – slovo k prvému čítaniu (Jer 23,5–8)

(5) Hľa, prídu dni, hovorí Pán, a vzbudím Dávidovi spravodlivý výhonok, kráľa, ktorý bude múdro panovať a uskutoční právo a spravodlivosť na zemi. (6) Za jeho dní Júda dosiahne spásu …

18. decembra – Pondelok po 3. adventnej nedeli – slovo k prvému čítaniu (Jer 23,5–8) Viac

Pondelok po 2. adventnej nedeli – slovo k prvému čítaniu (Iz 35,1–10)

(1) Bude sa radovať vyschnutá zem, zaplesá a rozkvitne púšť. Ako narcis vykvitne, (2) zajasá, zaplesá a radosťou vykríkne. Bude obdarená nádherou Libanonu, krásou Karmelu a Sárona. Uvidia slávu Pána …

Pondelok po 2. adventnej nedeli – slovo k prvému čítaniu (Iz 35,1–10) Viac

Streda po 1. adventnej nedeli – slovo k prvému čítaniu (Iz 25,6–10a)

(6) Pán zástupov vystrojí na tomto vrchu všetkým národom hostinu s mnohými jedlami: hostinu s výborným vínom, so šťavnatými jedlami, s vínom najjemnejším. (7) Strhne na tomto vrchu závoj, ktorý …

Streda po 1. adventnej nedeli – slovo k prvému čítaniu (Iz 25,6–10a) Viac

Pondelok po 1. pôstnej nedeli – slovo k prvému čítaniu (Lv 19,1–2.11–18)

(1) Pán povedal Mojžišovi: (2) „Prehovor k celej pospolitosti Izraelových synov a povedz im: Buďte svätí, lebo ja, Pán, váš Boh, som svätý. (11) Nekradnite. Neluhajte a nepodvádzajte svojho blížneho. …

Pondelok po 1. pôstnej nedeli – slovo k prvému čítaniu (Lv 19,1–2.11–18) Viac