Pondelok po 1. adventnej nedeli – slovo k prvému čítaniu (Iz 2,1–5)

(1) Videnie Izaiáša, syna Amosovho, o Judei a Jeruzaleme. (2) Stane sa v ostatných dňoch: Vrch s Pánovým domom bude stáť pevne na temene hôr a bude vyčnievať nad pahorky. Budú k nemu prúdiť všetky národy, (3) prídu k nemu mnohé kmene a povedia: „Poďme, vystúpme na Pánov vrch, do domu Jakubovho Boha! Nech nás poučí o svojich cestách a my budeme kráčať po jeho chodníkoch.“ Lebo zo Siona vzíde zákon a z Jeruzalema Pánovo slovo. (4) On bude súdiť národy a naprávať početné kmene, takže ony si zo svojich mečov ukujú radlice a zo svojich kopijí kosáky. Národ proti národu nezodvihne meč a nebudú sa priúčať boju. (5) Hor‘ sa, dom Jakubov, kráčajme vo svetle Pánovom!

(Iz 2,1–5)

Prorok Izaiáš v dnešnom adventnom liturgickom čítaní podáva víziu ťaženia pohanských národov na mesto Jeruzalem a jeho chrám (v. 2). Pravdepodobne by sme očakávali výsledok podľa známeho vzorca; príchod nepriateľov – obliehanie – vyplienenie mesta a miestneho chrámu. Čitateľ však rýchlo spozoruje, že plán týchto národov nie je dobýjať a ničiť. Neženie ich vidina koristi a túžba získať poklady z chrámového trezoru. Neprichádzajú ako agresívni vojaci, ale ako zbožní pútnici (Berges, Beuken, 55).

Putovanie do Božieho chrámu v Jeruzaleme bývalo spojené s prinášaním obiet. No ako sme videli, že zámerom cudzích národov nie je drancovať, ale putovať, tak cieľom ich púte nie je priniesť Bohu obetu. Národy mimo Izraela neprinášajú do chrámu žiadne obetné dary. Ak s niečím prichádzajú, tak je to očakávanie, že si odnesú poučenie o Božích cestách a schopnosť kráčať po Božích chodníkoch (v. 3). Kráčanie po Božích cestách predstavuje ľudskú snahu žiť podľa Božích požiadaviek. Súčasne je to aj ovocie Božieho láskavého sprevádzania (Vlková, 92).

Bohatstvo chrámu Jakubovho Boha (v. 3b) teda nebude schované v sejfe s peniazmi a bohoslužobnými predmetmi. Jeho skutočným bohatstvom je zákon (hebr. tóra) a Pánovo slovo (v. 3d). Zlaté a strieborné nádoby, či peniaze by sa neušli všetkým, nech by sme ako chceli. Naopak Božie slovo a jeho usmernenia sa rozdávaním nevyčerpajú a je isté, že pre každého bude dosť. Kto to pochopí, ten už nebude siahať po meči ani kopiji (v. 4). Zbrane nahradia poľnohospodárske nástroje. To odkazuje na raj a podmanenie zeme, o ktorom čítame v príbehu stvorenia (Gn 2,28).

Prežime dobre nasledujúce dni. Neatakujme obchody a nákupné centrá. Skúsme si nájsť čas a vytvoriť priestor, aby sme čerpali z Božieho slova doma aj v našich chrámoch. S dôverou očakávajme od Boha veľa. Všetkým prajem pokojné Adventné obdobie.

V archíve našej stránky nájdete staršie zamyslenia k aktuálnemu čítaniu:
Rok 2013
Rok 2019

Foto: Jozef Kovalík.
Literatúra:
BERGES, U. – BEUKEN, W., Das Buch Jesaja: Eine Einführung (Götinngen 2016).
VLKOVÁ, G. I, Izaiáš I 1–12: S námi je Bůh? (Praha 2019).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *