12. nedeľa C – slovo k prvému čítaniu (Zach 12,10–11; 13,1)

Toto hovorí Pán: (10) „Na Dávidov dom a na obyvateľov Jeruzalema vylejem ducha milosti a pokorných prosieb a budú hľadieť na mňa. A nad tým, ktorého prebodli, budú nariekať, ako …

12. nedeľa C – slovo k prvému čítaniu (Zach 12,10–11; 13,1) Viac

Nedeľa Najsvätejšej Trojice C – slovo k prvému čítaniu (Prís 8,22–31)

Toto hovorí Božia Múdrosť: (22) „Pán ma vlastnil už na začiatku svojich ciest, od počiatku, skôr, ako urobil čokoľvek. (23) Od večnosti som ustanovená, odpradávna, prv, ako povstal svet. (24) …

Nedeľa Najsvätejšej Trojice C – slovo k prvému čítaniu (Prís 8,22–31) Viac

2. nedeľa C – slovo k prvému čítaniu (Iz 62,1–5)

(1) Kvôli Sionu neutíchnem, kvôli Jeruzalemu nebudem mať pokoja, kým nezažiari ako svetlo jeho spravodlivosť, kým sa jeho spása nerozhorí ako fakľa. (2) Potom národy uvidia tvoju spravodlivosť a všetci …

2. nedeľa C – slovo k prvému čítaniu (Iz 62,1–5) Viac

34. nedeľa B – Krista Kráľa – slovo k prvému čítaniu (Dan 7,13–14)

(13) Videl som v nočnom videní: V nebeských oblakoch prichádzal ktosi ako Syn človeka a došiel až k Starcovi. Priviedli ho pred neho, (14) dostal moc a slávu i kráľovstvo …

34. nedeľa B – Krista Kráľa – slovo k prvému čítaniu (Dan 7,13–14) Viac