Všetkých verných zosnulých – slovo k liturgickým čítaniam I

(1) Jób prehovoril takto: (23) „Bár by moje slová boli napísané, (24) bár by ich zaznačili do knihy železným rydlom a olovom, aby navždy zostali vrýpané do skaly. (25) Ja …

Všetkých verných zosnulých – slovo k liturgickým čítaniam I Viac

30. nedeľa B – slovo k prvému čítaniu (Jer 31,7–9)

(7) Toto hovorí Pán: „Plesajte, plní radosti pre Jakuba, jasajte nad prvým z národov; ohlasujte, spievajte a vravte: ‚Zachráň, Pane, svoj ľud, zvyšok Izraela.‘ (8) Hľa, privediem ich späť zo …

30. nedeľa B – slovo k prvému čítaniu (Jer 31,7–9) Viac

29. nedeľa B – slovo k prvému čítaniu (Iz 53,10–11)

(10) Pán dovolil zdrviť svojho služobníka slabosťou; keď dá svoj život na zmiernu obetu, uvidí ďaleké potomstvo a jeho ruka úspešne vykoná Pánovu vôľu. Po útrapách svojej duše uvidí svetlo …

29. nedeľa B – slovo k prvému čítaniu (Iz 53,10–11) Viac