13. nedeľa C – slovo k prvému čítaniu (1 Kr 19,16b.19–21)

Pán povedal Eliášovi: (16b) „Elizea, Safatovho syna z Abelmehuly, pomažeš za proroka namiesto seba.“ (19) Keď Eliáš zišiel z vrchu, našiel Elizea, Safatovho syna, orať na dvanástich záprahoch volov; sám …

13. nedeľa C – slovo k prvému čítaniu (1 Kr 19,16b.19–21) Viac

12. nedeľa C – slovo k prvému čítaniu (Zach 12,10–11; 13,1)

Toto hovorí Pán: (10) „Na Dávidov dom a na obyvateľov Jeruzalema vylejem ducha milosti a pokorných prosieb a budú hľadieť na mňa. A nad tým, ktorého prebodli, budú nariekať, ako …

12. nedeľa C – slovo k prvému čítaniu (Zach 12,10–11; 13,1) Viac

Nedeľa Najsvätejšej Trojice C – slovo k prvému čítaniu (Prís 8,22–31)

Toto hovorí Božia Múdrosť: (22) „Pán ma vlastnil už na začiatku svojich ciest, od počiatku, skôr, ako urobil čokoľvek. (23) Od večnosti som ustanovená, odpradávna, prv, ako povstal svet. (24) …

Nedeľa Najsvätejšej Trojice C – slovo k prvému čítaniu (Prís 8,22–31) Viac