20. nedeľa C – slovo k prvému čítaniu (Jer 38,4–6.8–10)

(4) Kniežatá povedali kráľovi: „Treba zabiť Jeremiáša, lebo sa takýmito rečami usiluje oslabiť ruky bojovníkov, ktorí zostali v tomto meste, aj ruky všetkého ľudu. Tento človek nehľadá pokoj tohoto ľudu, ale nešťastie.“ (5) Kráľ Sedekiáš odpovedal: „Veď ho máte v rukách! A ani kráľ nič nezmôže proti vám.“ (6) Vzali teda Jeremiáša a hodili ho do cisterny kráľovho syna Malchiáša, ktorá bola v strážnom nádvorí; povrazmi spustili Jeremiáša do cisterny, v ktorej nebola voda, ale bahno, a Jeremiáš zapadol do bahna. (8) Tu Abdelmelech vyšiel z kráľovského paláca a povedal kráľovi: (9) „Pán môj, kráľ, zlé bolo všetko, čo urobili títo mužovia prorokovi Jeremiášovi, keď ho hodili do cisterny, aby tam umrel hladom, lebo v meste už niet chleba.“ (10) Nato kráľ rozkázal Etiópčanovi Abdelmelechovi: „Vezmi si odtiaľto tridsať mužov a vytiahni proroka Jeremiáša z cisterny skôr, ako zomrie!“

(Jer 38,4–6.8–10)

Na jednom motivačnom obrázku je nakreslený bocian, ktorý má v zobáku žabu, ale nemôže ju zhltnúť, lebo žaba ho s vypätím všetkých síl drží za krk. K tomu je napísaná myšlienka: Nikdy sa nevzdávaj! Keby sme mali stručne zhrnúť posolstvo proroka Jeremiáša, ktoré hovorí obyvateľom Jeruzalema zoči-voči chaldejskému obliehaniu, bolo by to presne naopak: Vzdajte sa, lebo kto sa vzdá, zachráni si život!

Z politického a vojenského hľadiska je Jeremiáš vinný z vlastizrady (Lundbom, 67) a je pochopiteľné, že jeruzalemské kniežatá sa v úvode nášho čítania dožadujú u kráľa Sedekiáša jeho smrti (v. 4). Kráľ sa javí ako slabý. Ako by povedal prof. Jan Heller, je to skôr taký králik, ako poriadny kráľ. Na jednej strane vyhľadáva Božie slovo a dopytuje sa proroka, ale na druhej strane ho nechce prijať a počúvnuť. Aj teraz vidíme, ako sa diplomaticky vyzúva zo zodpovednosti a vydáva Jeremiáša na smrť (v. 5).

Keď požadované ovocie neprináša prorocké slovo, začína Jeremiáš hovoriť bez slov. Ukazovateľom cesty pre kráľa, kniežatá a všetkých Jeruzalemčanov, ale aj pre nás, sa stáva to, čo sa s ním deje. Boh začína komunikovať prostredníctvom udalostí. Hoci sa zdá, že Jeremiáša v bahne cisterny, do ktorej ho dali (v. 6), nečaká nič iné len smrť, predsa nie sme svedkami posledných chvíľ proroka. Posledné slovo nemá zánik, pretože sa ukazuje cesta z ľudsky bezvýchodiskovej situácie (Rossi, 928).

Na rozsudok smrti Jeremiáša museli byť štyria (v. 1), na jeho záchranu stačí jeden človek. Tým sa naznačuje, že zlo je vo svojej podstate slabé a potrebuje sa združovať, kým dobro môže robiť aj jedna osoba. Abdelmelech, či presnejšie Ebed-Melech (v hebr. služobník kráľa) je tajuplná postava, ktorá dosiahne u kráľa, že Jeremiáša vytiahnu z cisterny (vv. 8–9). Svojím postojom pripomína Samaritána z Ježišovho podobenstva (Lk 10,33n); hoci je cudzinec, zachová sa ako blízky.

Ďakujme Pánu Bohu za ľudí, ktorí sú nám blízko a pomáhajú nám v ťažkých časoch a sami buďme takí. Všetkým čitateľkám a čitateľom prajem požehnanú nedeľu.

Foto: Tamara Bujdošová.
Literatúra:
ROSSI, B., Jeremiah. In COLLINS, J. J. et al. (ed.), The Jerome Biblical Commentary for the Twenty-First Century (London; New York; Oxford; New Delhi; Sydney 2022).
LUNDBOM, J. R., Jeremiah 37–52 (Anchor Yale Bible; New Haven; London 2008) 21C.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *