21. nedeľa C – slovo k prvému čítaniu (Iz 66,18–21)

Toto hovorí Pán: (18) „Ja poznám ich skutky aj ich myšlienky, prídem a zhromaždím všetky národy a jazyky. Ony prídu a uvidia moju slávu. (19) Dám im znamenie a niektorých z tých, čo sa zachránili, pošlem k národom Taršiša, Pútu, Lúdu, Mošocha a Rošu, Tubala a Javana, na ďaleké ostrovy k tým, ktorí o mne nepočuli a nevideli moju slávu, a budú ohlasovať moju slávu národom. (20) Ony privedú všetkých vašich bratov zo všetkých národov ako obetný dar Pánovi na koňoch a vozoch, na nosidlách, na muliciach a na ťavách na môj svätý vrch, do Jeruzalema, hovorí Pán. Tak ako synovia Izraela prinášajú obetu v čistej nádobe do Pánovho domu. (21) A vyberiem si aj z nich kňazov a levitov, hovorí Pán.“

(Iz 66,18–21)

Každému veľmi dobre padne srdečné prijatie. Nemusí to byť nič veľkolepé, ani strojené. Stačí, keď k nám iní pristupujú normálne, zdvorilo, taktne. Vo vzťahu s Bohom ani neuvažujeme, žeby nás on bral ináč. Otázka, ktorú rieši náš dnešný úryvok z proroka Izaiáša, sa zaoberá tým, ako Boh pristupuje k tým, čo sú mimo Izraela, teda ku všetkým ostatným národom.

Izrael paradoxne vďaka bolestnej skúsenosti babylonského zajatia spoznáva, že Pán Jahve nie je len bôžik nejakého malého územia, ale má moc aj za hranicami zasľúbenej krajiny, pretože je stvoriteľ a vládca celého sveta. Izrael je Božím vyvoleným ľuďom, ale Izaiáš už na začiatku svojho spisu kreslí obraz putovania „všetkých národov“ a „mnohých kmeňov“ do Jeruzalema (Iz 2,2.3). V našej perikope z poslednej kapitoly Izaiáša je táto myšlienka ešte viac rozvinutá a je tu opísaná veľká otvorenosť Boha Izraela voči národom sveta, ktoré putujú do Božieho mesta.

Boh im chce ukázať svoju slávu (v. 18). Teda dôležitým rozmerom je videnie Božej slávy, ktoré nie je rezervované len pre nejakú elitnú skupinku. Boh má svoje tajomstvá, ale odhaľuje ich, komu chce. Je skrytý ľudským očiam a zároveň sa dáva spoznať. Ďalším zaujímavým prvkom je to, že Tí, ktorí ho poznajú, sa stanú Božími vyslancancami pre iných (v. 19).

Tešme sa z Božej srdečnosti a otvorenosti voči nám, ďakujme za ňu a inšpirujme sa, aby jeho dobrotu a lásku zakúsili cez nás iní. Všetkým prajem požehnanú nedeľu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *