Veľkonočná nedeľa – slovo k prvému čítaniu (Sk 10,34a.37–43)

(34a) Peter otvoril ústa a povedal: (37) „Vy viete, čo sa počnúc od Galiley po krste, ktorý hlásal Ján, dialo po celej Judei; (38) ako Boh pomazal Ježiša z Nazareta …

Veľkonočná nedeľa – slovo k prvému čítaniu (Sk 10,34a.37–43) Viac

34. nedeľa B – Krista Kráľa – slovo k prvému čítaniu (Dan 7,13–14)

(13) Videl som v nočnom videní: V nebeských oblakoch prichádzal ktosi ako Syn človeka a došiel až k Starcovi. Priviedli ho pred neho, (14) dostal moc a slávu i kráľovstvo …

34. nedeľa B – Krista Kráľa – slovo k prvému čítaniu (Dan 7,13–14) Viac

30. nedeľa B – slovo k prvému čítaniu (Jer 31,7–9)

(7) Toto hovorí Pán: „Plesajte, plní radosti pre Jakuba, jasajte nad prvým z národov; ohlasujte, spievajte a vravte: ‚Zachráň, Pane, svoj ľud, zvyšok Izraela.‘ (8) Hľa, privediem ich späť zo …

30. nedeľa B – slovo k prvému čítaniu (Jer 31,7–9) Viac

29. nedeľa B – slovo k prvému čítaniu (Iz 53,10–11)

(10) Pán dovolil zdrviť svojho služobníka slabosťou; keď dá svoj život na zmiernu obetu, uvidí ďaleké potomstvo a jeho ruka úspešne vykoná Pánovu vôľu. Po útrapách svojej duše uvidí svetlo …

29. nedeľa B – slovo k prvému čítaniu (Iz 53,10–11) Viac