2. nedeľa po narodení Pána – slovo k prvému čítaniu (Sir 24,1b–2.12–16)

(1b) Múdrosť sa chváli sama, aj u Boha má česť a uprostred svojho ľudu slávu. (2) V zhromaždení Najvyššieho otvára svoje ústa a vyvyšuje sa pred jeho zástupmi: (12) „Vtedy …

2. nedeľa po narodení Pána – slovo k prvému čítaniu (Sir 24,1b–2.12–16) Viac

2. nedeľa po narodení Pána – slovo k prvému čítaniu (Sir 24,1b–2.12–16)

(1b) Múdrosť sa chváli sama, aj u Boha má česť a uprostred svojho ľudu slávu. (2) V zhromaždení Najvyššieho otvára svoje ústa a vyvyšuje sa pred jeho zástupmi: (12) „Vtedy …

2. nedeľa po narodení Pána – slovo k prvému čítaniu (Sir 24,1b–2.12–16) Viac