3. januára – slovo k prvému čítaniu (1 Jn 2,29–3,6)

Milovaní, (2,29) ak viete, že je spravodlivý, vedzte, že každý, kto koná spravodlivo, z neho sa narodil. (3,1) Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho. (2) Milovaní, teraz sme Božími deťmi, a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme však, že keď sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je. (3) Každý, kto má túto nádej v neho, usiluje sa byť čistý, ako je on čistý. (4) Každý, kto pácha hriech, pácha aj bezprávie, lebo hriech je bezprávie. (5) A viete, že on sa zjavil, aby sňal hriechy, a v ňom hriechu niet. (6) Kto ostáva v ňom, nehreší; kto hreší, ten ho nevidel, ani nepoznal.

(1 Jn 2,29–3,6)

Vianoce sú o narodení dieťaťa. Každoročne oslavujeme, že v Betleheme pred dvetisíc rokmi izraelská žena Mária porodila Božieho Syna. Súčasťou kresťanskej viery je teda prekvapujúce poznanie, že Boh sa narodil z človeka a ako každý človek tak aj on nosí črty svojej mamy. Dnešný úryvok z Prvého Jánovho listu hovorí o narodení, deťoch a o Bohu, ale ponúka obrátenú perspektívu; ľudia sa rodia z Boha. Nemyslí sa tu síce na fyzický pôrod, ale toto druhé narodenie spôsobuje, že aj oni nosia „črty“ svojho Otca, ktorý je spravodlivý (v. 29).

Okrem spravodlivosti je Božou črtou aj láska. Autor listu sa šesťkrát prihovára svojim adresátom slovíčkom milovaní (1 Jn 2,7; 3,2.21; 4,1.7.11). Keby to bolo sedemkrát, mali by sme na každý deň týždňa uistenie, že sme zahrnutí láskou. Pomyselné siedme uistenie môžeme nájsť v pozvaní žasnúť s otvorenými očami a aj ústami nad veľkým darom Otcovej lásky (v. 1). Nezaslúžený a nezaslúžiteľný balíček lásky dostáva každý človek spolu so životom. Všetci ľudia bez rozdielu sú milovaní, ale viera k tomuto balíčku pridáva ešte viac – schopnosť odpovedať Bohu na jeho lásku svojou láskou.

Božie črty najvernejšie odráža jeho Syn, ktorý sa stal človekom. Jeho nám dáva Ján za príklad, ako majú žiť Božie deti. On je čistý a o to isté sa máme usilovať aj my (v. 3). Ježišova čistota úzko súvisí s jeho úlohou kňaza, ktorý prišiel pred Boha, aby za nás vykonal obrad zmierenia (1 Jn 2,1–2). V evanjeliu sám pred naplnením svojej misie povedal: „a pre nich sa ja sám posväcujem, aby boli aj oni posvätení v pravde“ (Jn 17,19). My sa usilujeme nasledovať Krista, ale možné je to iba vďaka tomu, že on odstránil naše hriechy (v. 5).

Nech je na nás čoraz viac vidieť črty nášho láskavého Otca. Prajem vám radosť z jeho darov a požehnaný deň.

Foto: Jozef Kovalík.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *