4. pôstna nedeľa C – slovo k prvému čítaniu (Joz 5,9–12)

(9a) Pán povedal Jozuemu: „Dnes som z vás odstránil egyptskú potupu.“ (10) Synovia Izraela sa utáborili v Galgale a štrnásteho dňa mesiaca navečer slávili na jerišských stepiach Veľkú noc. (11) …

4. pôstna nedeľa C – slovo k prvému čítaniu (Joz 5,9–12) Viac

4. pôstna nedeľa B – slovo k prvému čítaniu (2Krn 36,14–23)

(14) Všetky kňazské kniežatá i ľud množili nevernosti, napodobňovali všetky ohavnosti pohanov a poškvrnili Pánov dom, ktorý si zasvätil v Jeruzaleme. (15) Pán, Boh ich otcov, posielal k nim poslov …

4. pôstna nedeľa B – slovo k prvému čítaniu (2Krn 36,14–23) Viac