Pondelok po 1. pôstnej nedeli – slovo k prvému čítaniu (Lv 19,1–2.11–18)

(1) Pán povedal Mojžišovi: (2) „Prehovor k celej pospolitosti Izraelových synov a povedz im: Buďte svätí, lebo ja, Pán, váš Boh, som svätý. (11) Nekradnite. Neluhajte a nepodvádzajte svojho blížneho. …

Pondelok po 1. pôstnej nedeli – slovo k prvému čítaniu (Lv 19,1–2.11–18) Viac

4. pôstna nedeľa C – slovo k prvému čítaniu (Joz 5,9–12)

(9a) Pán povedal Jozuemu: „Dnes som z vás odstránil egyptskú potupu.“ (10) Synovia Izraela sa utáborili v Galgale a štrnásteho dňa mesiaca navečer slávili na jerišských stepiach Veľkú noc. (11) …

4. pôstna nedeľa C – slovo k prvému čítaniu (Joz 5,9–12) Viac