4. pôstna nedeľa C – slovo k prvému čítaniu (Joz 5,9–12)

(9a) Pán povedal Jozuemu: „Dnes som z vás odstránil egyptskú potupu.“ (10) Synovia Izraela sa utáborili v Galgale a štrnásteho dňa mesiaca navečer slávili na jerišských stepiach Veľkú noc. (11) Od nasledujúceho dňa jedli z úrody zeme nekvasený chlieb a pražené zrno; práve v ten istý deň. (12) Na druhý deň, ako jedli z úrody zeme, prestala manna a synovia Izraela už tento pokrm nepožívali, ale toho roku jedli z úrody kanaánskej krajiny.

(Joz 5,9a.10–12)
Audionahrávka zamyslenia…

Boh, ktorý vyviedol Izraelitov z Egypta je ten istý, ktorý ich voviedol do zasľúbenej krajiny. Čitateľovi Písma je jasné, že pri exode nejde iba o zemepis. Lokalita je dôležitá, ale nie rozhodujúca. Veď aj Egypt bol najprv miestom, kde Jozefov otec Jakub a jeho bratia našli záchranu pred hladom, ktorý trápil ich vlasť. Zmena miesta je vonkajším prejavom hlbšej zmeny. Náš úryvok z Knihy Jozue hovorí v tejto súvislosti o odstránení egyptskej potupy: „Dnes som z vás odstránil egyptskú potupu.“ (v. 9).

Čo presne bola egyptská potupa (hebr. cherpát micrájim), nie je nikde vysvetlené. Ale z podobného textu môžeme usudzovať, o čo asi mohlo ísť. U proroka Sofoniáša čítame výstrahy proti pohanským národom a medzi nimi aj slová o Moabčanoch a Amončanoch: „Počul som hanobenie Moabu a rúhanie synov Amona, keď znevažovali môj ľud a rozťahovali sa na jeho území.“ (Sof 2,8). Hanobenie Moabu (hebr. cherpát moáb) teda súviselo s nadradenosťou a povyšovaním sa Moabčanov nad Izraelitmi.

Ponižovanie a útlak zanecháva negatívne stopy. Izraeliti si toho v Egypte zažili viac než dosť. Vstup do zasľúbenej zeme so sebou nesie aj oslobodenie od rán minulosti. Toto odstránenie, či presnejšie odvalenie egyptskej potupy je Božie dielo. Je to dar jeho dobroty voči milovanému ľudu. Boh Izraela je dosť silný na to, aby odvalil kamene vnútorných väzení. Po jeho dotyku sa môže nanovo a s radosťou sláviť Veľká noc.

Dovoľme Bohu, aby aj z nás vyhnal všetko staré egyptské, čo by chcelo kriviť našu dôstojnosť Božích detí. Pri pohľade na Ježišov kríž si pripomeňme, akí sme vzácni v Božích očiach. Tak budeme môcť s obnoveným srdcom sláviť Veľkonočné sviatky. Všetkým prajem požehnanú Štvrtú pôstnu nedeľu.

Foto: Yøe Kovalík.
Literatúra:
BUTLER, T. C., Joshua 1–12 (Word Biblical Commentary; Grand Rapids, MI 2014) 7a.
DOZEMAN, T. B., Joshua 1–12: A New Translation with Introduction and Commentary (Anchor Yale Bible; New Haven; London 2015) 6B.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *