Utorok po 2. pôstnej nedeli – slovo k prvému čítaniu (Iz 1,10.16–20)

(10) Čujte Pánovo slovo, kniežatá sodomské, počúvaj zákon nášho Boha, ľud gomorský! (16) „Obmyte sa, očistite sa, odstráňte mi spred očí zlobu svojho zmýšľania; prestaňte robiť zlo, (17) učte sa …

Utorok po 2. pôstnej nedeli – slovo k prvému čítaniu (Iz 1,10.16–20) Viac

2. pôstna nedeľa B – slovo k prvému čítaniu (Gn 22,1–18)

(1) Boh skúšal Abraháma a povedal mu: „Abrahám!“ On odpovedal: „Tu som.“ (2) Boh hovoril: „Vezmi svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, choď do krajiny Moria a obetuj ho tam …

2. pôstna nedeľa B – slovo k prvému čítaniu (Gn 22,1–18) Viac