2. nedeľa po narodení Pána – slovo k prvému čítaniu (Sir 24,1b–2.12–16)

(1b) Múdrosť sa chváli sama, aj u Boha má česť a uprostred svojho ľudu slávu. (2) V zhromaždení Najvyššieho otvára svoje ústa a vyvyšuje sa pred jeho zástupmi: (12) „Vtedy …

2. nedeľa po narodení Pána – slovo k prvému čítaniu (Sir 24,1b–2.12–16) Viac

2. nedeľa po narodení Pána – slovo k prvému čítaniu (Sir 24,1b–2.12–16)

(1b) Múdrosť sa chváli sama, aj u Boha má česť a uprostred svojho ľudu slávu. (2) V zhromaždení Najvyššieho otvára svoje ústa a vyvyšuje sa pred jeho zástupmi: (12) „Vtedy …

2. nedeľa po narodení Pána – slovo k prvému čítaniu (Sir 24,1b–2.12–16) Viac

Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa B – slovo k prvému čítaniu (Gn 15,1–6; 21,1–3)

(15,1) Pán povedal Abramovi vo videní: „Neboj sa, Abram! Ja som tvoj ochranca a tvoja odmena bude nesmierna.“ (2) Abram povedal: „Pane, Bože, čože mi dáš? Odchádzam bezdetný a dedičom …

Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa B – slovo k prvému čítaniu (Gn 15,1–6; 21,1–3) Viac