Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa B – slovo k prvému čítaniu (Gn 15,1–6; 21,1–3)

(15,1) Pán povedal Abramovi vo videní: „Neboj sa, Abram! Ja som tvoj ochranca a tvoja odmena bude nesmierna.“ (2) Abram povedal: „Pane, Bože, čože mi dáš? Odchádzam bezdetný a dedičom …

Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa B – slovo k prvému čítaniu (Gn 15,1–6; 21,1–3) Viac

Narodenie Pána (omša vo svätej noci) – slovo k prvému čítaniu (Iz 9,1–3.5–6)

(1) Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo; nad tými, čo bývajú v krajine temnôt, zažiari svetlo. (2) Rozmnožuješ plesanie, zväčšuješ radosť. Jasajú pred tebou, ako sa jasá pri …

Narodenie Pána (omša vo svätej noci) – slovo k prvému čítaniu (Iz 9,1–3.5–6) Viac

Krst Krista Pána A – slovo k druhému čítaniu (Sk 10, 34-38)

Peter otvoril ústa a povedal: „Naozaj poznávam, že Boh nenadŕža nikomu, ale v každom národe mu je milý ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo. Synom Izraela zoslal slovo a zvestoval pokoj skrze …

Krst Krista Pána A – slovo k druhému čítaniu (Sk 10, 34-38) Viac

Krst Krista Pána – slovo k prvému čítaniu (Iz 42,1–4.6–7)

Toto hovorí Pán: 1 „Hľa, môj služobník, priviniem si ho; vyvolený môj, mám v ňom zaľúbenie. Vložil som na neho svojho ducha; právo prinesie národom. 2 Nebude kričať ani hlučne …

Krst Krista Pána – slovo k prvému čítaniu (Iz 42,1–4.6–7) Viac

2. nedeľa po Narodení Pána A – slovo k prvému čítaniu (Sir 24,1b–2.12–16)

1 Múdrosť sa chváli sama, aj u Boha má česť a uprostred svojho ľudu slávu. 2 V zhromaždení Najvyššieho otvára svoje ústa a vyvyšuje sa pred jeho zástupmi: 12 „Vtedy …

2. nedeľa po Narodení Pána A – slovo k prvému čítaniu (Sir 24,1b–2.12–16) Viac

2. nedeľa po Narodení Pána A – slovo k druhému čítaniu (Ef 1, 3-6. 15-18)

Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby …

2. nedeľa po Narodení Pána A – slovo k druhému čítaniu (Ef 1, 3-6. 15-18) Viac