Panny Márie Bohorodičky – slovo k prvému čítaniu (Nm 6,22–27)

(22) Pán hovoril Mojžišovi takto: (23) „Povedz Áronovi a jeho synom: Takto budete požehnávať izraelských synov; poviete im: (24) Nech ťa žehná Pán a nech ťa ochraňuje! (25) Nech Pán rozžiari svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý! (26) Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a nech ti daruje pokoj! (27) Takto budú vzývať moje meno nad izraelskými synmi a ja ich požehnám.“

Nm 6,22–27
Audionahrávka zamyslenia…

Nový kalendárny rok sa v liturgii začína slávnosťou Bohorodičky Panny Márie. Lekcionár prináša úryvok z Knihy Numeri so známym áronovským požehnaním. O chvíľu si ukážeme, ako súvisí starozákonné čítanie o požehnaní s novozákonnou postavou Márie, ale najprv si trochu viac priblížme samotný text.

Výraz požehnanie (vv. 23.24) sa nám bežne spája s latinským benedicere, čo doslovne znamená dobrorečiť; hovoriť, resp. priať dobro. Biblická hebrejčina vyjadruje žehnanie slovesom barak, ktorého pôvodný význam je vybaviť životnou silou, tak fyzickou ako aj duchovnou (Heller, 17). V Božom požehnaní pre človeka sú ukryté obidva rozmery; keď nás žehná, napĺňa nás potrebnou životnou silou a zahŕňa nás dobrom.

Sprostredkovateľom kultového požehnania je Áron a jeho synovia (v. 23), odtiaľ pochádza názov áronovské požehnanie. Toto požehnanie je zároveň kňazské. Písmo pozná otcovské požehnanie (Gn 27) aj požehnanie (napr. 2 Sam 6,18), ktoré vyslovuje nad zvereným ľudom kráľ (Budd, 77), no podľa Knihy Numeri aj podľa Deuteronómia bolo zvolávanie požehnania na Izraelitov povinnosťou a privilégiom áronovských kňazov (Levine, 227).

V kontexte nášho čítania sa požehnanie opakovane spája s Božou tvárou (vv. 25.26). Tvár človeka je ako sonda do jeho vnútra; zračí sa v nej radosť i smútok, záujem a únava, bolesť, láskavosť. Biblickí autori vnímali podobne Božiu tvár. Izrael dosiahne bezpečie, keď Božia tvár nebude zachmúrená, ale rozžiarená (v. 25). Odvrátená tvár znamená nepriazeň; naopak, keď sa Boh otočí čelom, dochádza k osobnému stretnutiu „face to face“.

Vianoce nám ukazujú Božiu tvár, ktorá zažiarila v tvári Dieťaťa z Betlehema. Prvá osoba, ktorá ju videla a často na ňu hľadela z bezprostrednej blízkosti, bola jeho matka. Slová áronovského požehnania sa až fyzicky splnili na Márii. Je Bohom požehnaná a túto skutočnosť pripomína aj Alžbetin výkrik, ktorý predniesla naplnená Duchom Svätým: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života“ (Lk 1,42).

Spolu s Máriou sa učíme hľadieť dovnútra a nezostať na povrchu. Očami viery hľadíme do tváre Bohu a on láskavo pozerá na nás. Jeho očami chceme vidieť seba, ľudí aj okolitý svet. Nech z nás v tomto začínajúcom sa roku viac žiari to pekné ľudské a kresťanské. Všetkým cteným čitateľkám a čitateľom vďaka za doterajšiu priazeň. Nech vás Pán Boh zahŕňa svojou priazňou a dobrotou. Požehnaný Nový rok 2021.

Foto: Yøe Kovalík
Hudba: Sion & Spojený mládežnícky zbor – Blahoslavená si
Literatúra:
BUDD, P. J., Numbers (Word Biblical Commentary; Dallas 1984) V.
HELLER, J., Na čem mi záleží (Praha 2009).
LEVINE, B. A., Numbers 1–20 (Anchor Yale Bible; New Haven; London 2008) IV.

One Comment on “Panny Márie Bohorodičky – slovo k prvému čítaniu (Nm 6,22–27)”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *