Panny Márie Bohorodičky – slovo k prvému čítaniu (Nm 6,22–27)

(22) Pán hovoril Mojžišovi takto: (23) „Povedz Áronovi a jeho synom: Takto budete požehnávať izraelských synov; poviete im: (24) Nech ťa žehná Pán a nech ťa ochraňuje! (25) Nech Pán rozžiari svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý! (26) Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a nech ti daruje pokoj! (27) Takto budú vzývať moje meno nad izraelskými synmi a ja ich požehnám.“

(Nm 6,22–27)

Človek túži počuť vľúdne slovo. Pred hrubosťou a nadávkami sa uzatvárame, ale láskavá reč pohladí srdce. Dnešný úryvok z Knihy Numeri je doslova presiaknutý rozprávaním. Pán hovorí Mojžišovi, aby povedal Áronovi a jeho synom, čo majú vravieť, keď budú požehnávať Izrael. Je tu evidentné spojenie požehnania so slovom. Boh daruje ľuďom svoju priazeň aj bez zbytočných rečí, no nezostáva nemý. Vyberá si Árona a jeho synov, aby boli jeho hlasom a na spôsob modlitby príhovoru zvolávali Božiu ochranu (v. 24), milosť (v. 25) a pokoj (v. 26).

Boh môže svoj vyvolený ľud určite požehnať aj priamo. Nepotrebuje na to nikoho, veď je silný, všemohúci a vystačí si sám. Napriek tomu prichádza jeho požehnanie cez človeka. Akoby tým chcel už v Starom zákone naznačiť, čo sa jasne ukáže v Novom zákone, že to najväčšie požehnanie pre svet prichádza naozaj prostredníctvom ľudí. Nositeľkou Božieho požehnania par ecellence sa stane jednoduchá židovská mladá žena Mária. Sám Boh sa pod jej srdcom stáva človekom, aby priniesol na zem plnosť áronovského požehnania.

Na Nový rok si zvykneme navzájom priať Božie požehnanie. Buďme počas celého nastávajúceho roka skutočne ľudskí v tom najlepšom zmysle slova. Majme pre iných vľúdne slovo, doprajme každému a najmä dôverujme Bohu, že nás dokáže ochrániť pred zlom a chce nás zahrnúť dobrom. Ďakujem za doterajšiu priazeň a všetkým vám vyprosujem požehnaný Nový rok 2022.

Foto: Yøe Kovalík.

V archíve našej stránky nájdete staršie zamyslenie k čítaniu z Knihy Numeri.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *