Svätého Jána, apoštola a evanjelistu – slovo k prvému čítaniu (1 Jn 1,1–4)

Milovaní, (1) čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to zvestujeme: Slovo života. (2) Lebo zjavil sa život a my sme videli, dosvedčujeme a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. (3) Čo sme videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. Veď my máme spoločenstvo s Otcom a s jeho Synom Ježišom Kristom. (4) A toto píšeme, aby naša radosť bola úplná.

(1 Jn 1,1–4)

Vianočné sviatky sú v plnom prúde. Tešíme sa, že si môžeme trochu oddýchnuť od povinností, od zamestnania, od školy. Prvotný zhon ustal a my sa môžeme navzájom navštíviť, vybehnúť do prírody, alebo len tak byť doma spolu s blízkymi. Dnešný tretí deň v oktáve narodenia Pána je sviatok sv. Jána. Spolu s týmto apoštolom a evanjelistom sa poďme pozrieť na vnútornú stranu betlehemských udalostí.

S každým dieťaťom, ktoré sa narodí, prichádza na svet nový život. Je to zázrak, ktorý sa „koná bežne“. Ale s dieťaťom Ježišom prišiel život s veľkým Ž. Toto má na mysli Prvý Jánov list, z ktorého je naše dnešné čítanie. Keď sa v ňom píše, že sa zjavil život (v. 2), nachádza sa tu grécky výraz zōē. Ním sa vyjadruje život odlišný od prirodzeného života tým, že ho nemôže zničiť smrť (Brown, 168). A to už nie je len taký hocijaký darček, ale veľký Boží zázrak, ktorý nám otvára perspektívu večnosti.

Na Vianoce ako veriaci ľudia zdôrazňujeme najmä vertikálu – spojenie neba so zemou. Správne sa hovorí, že nebo sa sklonilo k zemi. Veď aj v našom úryvku čítame o živote, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám (v. 2). Odveká túžba človeka nájsť Boha sa splnila. A nešlo iba o virtuálny kontakt, lebo on sám umožnil, aby ho počuli, videli, hľadeli naňho a dokonca sa ho aj dotýkali (v. 1). Tajomstvo vtelenia nechcelo obísť ani naše zmysly, ale chcelo ich uzdraviť, aby sme správne počúvali, pozerali a dotýkali sa.

Okrem vertikály sa v úvode Jánovho listu zdôrazňuje aj horizontála. Ani na tú by sme nemali zabúdať; a to nie len počas Sviatkov narodenia Pána. Veriaci sú veľmi taktným spôsobom pozvaní k vzájomnému spoločenstvu (v. 3). Spoločenstvo s inými chráni jednotlivca a pomáha mu. Bez spoločenstva hrozí, že sa začneme preceňovať alebo podceňovať. Namiesto pozerania sa na iných zhora alebo zdola nás Vianoce učia hľadieť do očí. Presne to urobil Boh, keď sa stal človekom.

Prajem všetkým čitateľkám a čitateľom, aby sa radosť z príchodu vteleného Slova v minulosti stala aj našou radosťou dnes. Požehnaný vianočný čas.

Foto: Jozef Kovalík.
Literatúra:
BROWN, R. E., The Epistles of John (Anchor Yale Bible; New Haven; London 2008) XXX.
ISKROVÁ, D., Prvý Jánov list. In ISKROVÁ, D. et al., Úvod do Katolíckych listov Nového zákona (Ružomberok 2015).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *