Siedmy deň v oktáve narodenia Pána – slovo k prvému čítaniu (1 Jn 2,18–21)

(18) Deti moje, je posledná hodina. A ako ste počuli, že príde antikrist, tak teraz vystúpilo mnoho antikristov. Z toho poznávame, že je tu posledná hodina. (19) Spomedzi nás vyšli, …

Siedmy deň v oktáve narodenia Pána – slovo k prvému čítaniu (1 Jn 2,18–21) Viac

Piaty deň v oktáve narodenia Pána – slovo k prvému čítaniu (1 Jn 2,3–11)

Milovaní, (3) podľa toho vieme, že sme poznali Ježiša, ak zachovávame jeho prikázania. (4) Kto hovorí: „Poznám ho,“ a nezachováva jeho prikázania, je luhár a niet v ňom pravdy. (5) …

Piaty deň v oktáve narodenia Pána – slovo k prvému čítaniu (1 Jn 2,3–11) Viac