33. nedeľa A – slovo k prvému čítaniu (Prís 31,10–31)

(10) Kto nájde ženu statočnú? Má väčšiu cenu nad perly. (11) Srdce jej muža má v nej oporu a nemá núdzu o zisk. (12) Robí mu len dobre, nikdy nie škodu, po všetky dni svojho života. (13) Vlnu a ľan zháňa a pracuje s chuťou vlastnými rukami. (19) Svojimi rukami siaha po praslici, jej prsty sa chápu vretena. (20) Bedárovi svoje dlane otvára a k chudobnému ruky vystiera. (30) Klamlivý je pôvab a krása márna, len žena, čo sa bojí Pána, zaslúži si chválu. (31) Dajte jej z ovocia jej rúk a nech ju chvália v bránach mesta jej diela.

Prís 31,10–13.19–20.30–31

Hovorí sa, že muž stavia dom, ale žena vytvára domov. Možno by sa to zdalo ako príliš zjednodušený pohľad na život a úlohy oboch pohlaví v ňom, ale máme pred sebou hlbokú pravdu; iba šesť stien nestačí k šťastiu. Byť je v konečnom dôsledku vždy viac ako mať. Čosi z tejto pravdy sa odzrkadľuje aj v liturgickom čítaní na aktuálnu nedeľu. Biblická Kniha prísloví, z ktorej je náš úryvok, sa pôvodne prihovára mužom a ponúka im rady, ako sa stať múdrymi. Avšak spis vo svojom finále v poslednej kapitole podáva obraz múdrej ženy. Až tak je pohľad na ľudskú múdrosť kompletný.

Technicky vzaté máme pred sebou akrostickú báseň, ktorej verše sa začínajú jednotlivými písmenami hebrejskej abecedy. Preto dostala aj priliehavý titul „Zlatá abeceda o dobrej žene“. Takáto forma je znakom starostlivého a premysleného prístupu autora. Odporúčam prečítať si celú báseň v katolíckom preklade Svätého písma (tzv. spolkové vydanie), ktorý ako jediný zo slovenských prekladov zachováva na začiatku každého verša hlásku podľa poradia hebrejskej abecedy. Okrem toho, lekcionár vyberá iba niečo viac ako tretinu z dvadsiatich dvoch veršov.

V nedeľnom lekcionári sa hľadá statočná žena (v. 10) a vyššie spomenuté „spolkové vydanie“ hľadá ženu dobrú. Hebrejčina tu používa výraz chajil, ktorý v Písme niekedy znamená majetok (Gn 34,29) a inokedy vojsko (Ex 14,4). Na mnohých miestach však charakterizuje jednotlivých ľudí. V Knihe prísloví sa nachádza v spojení so ženou (Prís 12,4) aj s mužom (Prís 13,22). Výrazom chajil v zmysle udatnosti označuje Pánov anjel Gedeona (Sdc 6,12) a Bóz sa takto prihovára Rút ako čnostnej, resp. statočnej žene (Rút 3,11). Pozrime sa bližšie, ako Božie slovo rozvíja tento zaujímavý obraz.

Žena z nášho textu v mnohom nezodpovedá moderným stereotypným predstavám o dávnej žene; je to sebavedomá a oslnivá dáma, požívajúca značnú nezávislosť, podnikavá a starostlivá (Fox, 890). Žiadny „smutný pohľad, bledé líčka…“, naopak „s úsmevom sa díva na budúci deň“ (v. 25). Všetku jej pracovitosť a aktivitu sprevádza múdrosť (v. 26a) a nechýba jej láskavosť (v. 26b). Aby sme nezabudli, že čítame Bibliu, ktorá je predovšetkým knihou viery, iba poznamenajme, že za láskavosťou ženy sa skrýva hebrejské slovo chesed a to je jeden z termínov, ktorý vyjadruje Božie milosrdenstvo.

V každom človeku, v každej žene aj mužovi, je niečo z Boha. Záver nášho čítania chváli ženu, ktorá „má bázeň pred Hospodinom“ (v. 30 – Ekumenický preklad). Bázeň Božia je veľká biblická téma. Stručne povedané: to nie je strach, ktorý je vlastný každému človekovi bez rozdielu, ale umenie, ktoré sa má citlivo rozvíjať. Je to rešpekt pred Stvoriteľom a Pánom. Kniha prísloví k nemu zaväzuje implicitne aj mužov: „Kto kráča čestne, má bázeň pred Hospodinom, no pohŕda ním ten, čo sa správa scestne“ (Prís 14,2 – Ekumenický preklad). Žena, či muž, čo sa bojí Pána (v. 30), nikdy nebude postrachom pre iných.

Vyprosujme si dar bázne pred Bohom, aby sa manželstvá, rodiny, farnosti, školy, pracoviská a celá naša krajina stali miestami vzájomného rešpektu. Nech nám Pán Boh pomáha prekonávať strach, aby sme sa s úsmevom mohli pozerať do budúcnosti. Všetkým čitateľkám a čitateľom prajem pokojnú nedeľu.

Foto: Yøe Kovalík
Hudba: Dominika Gurbaľová – Si môj chrám
Literatúra:
FOX, M. V., Proverbs 10–31: A New Translation with Introduction and Commentary (Anchor Yale Bible; New Haven; London 2009) 18B.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *