34. nedeľa A – Krista Kráľa – slovo k prvému čítaniu (Ez 34,11–17)

(11) Toto hovorí Pán, Boh: „Hľa, ja sám vyhľadám svoje ovce a ujmem sa ich. (12) Ako sa pastier ujíma svojho stáda, keď príde medzi svoje rozptýlené ovce, tak sa aj ja postarám o svoje ovce a vyslobodím ich zovšadiaľ, kam sa rozpŕchli v oblačnom a hmlistom čase. (15) Ja sám budem pásť svoje ovce, ja im dám odpočinok, hovorí Pán, Boh. (16) Stratené ovce vyhľadám, rozptýlené privediem naspäť, zranené obviažem, slabé posilním, tučné a silné ochránim a budem ich pásť svedomito.“ (17) Tebe, moje stádo, hovorí Pán toto: „Hľa, ja budem súdiť medzi ovcou a ovcou, medzi baranmi a capmi.“

Ez 34,11–12.15–17
Novinka: Vypočujte si text zamyslenia…

V centre 34. kapitoly Knihy proroka Ezechiela je ego, a nie iba jedno, ale hneď dve egá. Najprv je tu ego pastierov Izraela, ktorí pásli seba (vv. 1.8). Sú to králi, ktorí povýšili seba a svoje vlastné záujmy nad dobro zvereného ľudu. Dôsledkom ich egoizmu bolo Babylonské zajatie. Kvôli ich nedbanlivosti ovce blúdili a sú rozohnané po celom svete (v. 6). Meteorologický slovník hovorí v tejto súvislosti o oblačnom a hmlistom čase (v. 12). Ezechielova „správa o stave republiky“ je voči pastierom/kráľom natoľko kritická, že sa oznamuje koniec ich pastierovania (v. 10). Dosiahli dno a stiahli so sebou aj všetkých ostatných.

Druhé ego patrí Bohu, ktorý hovorí: „Ja sám (gr. aj lat. ego) vyhľadám svoje ovce…“ (v. 11). „Ja sám budem pásť svoje ovce…“ (v. 15). To nie sú slová malého dieťaťa, ktoré chce rodičom dokázať, že už niečo vie a kričí: „Ja sám/ja sama!“ Božie ego nie je na rozdiel od kráľov plné seba. Jeho ja sa zameriava na Izrael; chce ho obnoviť a pozdvihnúť. Obrazy mnohorakej starostlivosti z nášho liturgického čítania (spolu s veršami 13–14, ktoré nedeľný lekcionár vynecháva) sú veľmi blízke známemu žalmu Pán je môj pastier (Ž 23). Ale Ezechielov text obsahuje väčšie dramatické napätie, pretože v ňom ide o budúcnosť.

Izraelských kráľov ich vlastné ego odtrhlo od ľudí a uzavreli sa do seba. Boh Izraela ohlasuje, že vyjde zo seba a pôjde naproti ľuďom; on sám, teda on osobne. Podstata tohto proroctva sa pre nás kresťanov naplnila v Ježišovi Kristovi, Božom Synovi a človekovi, ktorý chodil po tejto zemi, aby „zhromaždil vedno rozptýlené Božie deti“ (Jn 11,52). Inšpirujme sa jeho „egom“. Nech je aj naše ja otvorené a zamerané na dobro druhých. Spolu s prorokom Ezechielom si vzbuďme vieru, že hmla sa zdvihne a spoza mrakov sa ukáže jasná obloha.

Všetkým čitateľkám a čitateľom vyprosujem požehnanú nedeľu a slávnosť Krista Kráľa.

Foto: Yøe Kovalík
Hudba: Kráľovský titul

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *