7. veľkonočná nedeľa B – slovo k prvému čítaniu (Sk 1,15–26)

(15) V tých dňoch vstal Peter uprostred bratov – bolo tam zhromaždených asi stodvadsať ľudí – a povedal: (16) „Bratia, muselo sa splniť Písmo, kde predpovedal Duch Svätý ústami Dávida …

7. veľkonočná nedeľa B – slovo k prvému čítaniu (Sk 1,15–26) Viac

Sobota po 6. veľkonočnej nedeli – slovo k prvému čítaniu (Sk 18,23–28)

(23) Pavol pobudol nejaký čas v Antiochii a šiel ďalej. Postupne prechádzal galatským krajom a Frýgiou a povzbudzoval všetkých učeníkov. (24) Do Efezu prišiel istý Žid menom Apollo, rodom Alexandrijčan, …

Sobota po 6. veľkonočnej nedeli – slovo k prvému čítaniu (Sk 18,23–28) Viac

Sobota po 4. veľkonočnej nedeli – slovo k prvému čítaniu (Sk 13,44–52)

(44) V nasledujúcu sobotu sa skoro celé mesto zišlo počúvať Pánovo slovo. (45) Keď Židia videli zástupy, plní žiarlivosti rúhavo odporovali tomu, čo hovoril Pavol. (46) Tu Pavol a Barnabáš …

Sobota po 4. veľkonočnej nedeli – slovo k prvému čítaniu (Sk 13,44–52) Viac

4. veľkonočná nedeľa B – slovo k prvému čítaniu (Sk 4,8–12)

(8) [Vtedy im] Peter, naplnený Duchom Svätým, povedal: „Vodcovia ľudu a starší! (9) Ak nás dnes vyšetrujete pre dobrý skutok, vykonaný na chorom človekovi, ako sa tento uzdravil, (10) nech …

4. veľkonočná nedeľa B – slovo k prvému čítaniu (Sk 4,8–12) Viac

Sobota po 3. veľkonočnej nedeli – slovo k prvému čítaniu (Sk 9,31–42)

(31) Cirkev mala pokoj po celej Judei, Galilei a Samárii; upevňovala sa, žila v bázni pred Pánom a rástla v úteche Svätého Ducha. (32) Ako Peter navštevoval všetkých, prišiel aj …

Sobota po 3. veľkonočnej nedeli – slovo k prvému čítaniu (Sk 9,31–42) Viac

3. veľkonočná nedeľa B – slovo k prvému čítaniu (Sk 3,13–19)

Peter prehovoril k ľudu: (13) „Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba, Boh našich otcov, oslávil svojho Služobníka Ježiša, ktorého ste vy vydali a zapreli pred Pilátom, kým on rozhodol, …

3. veľkonočná nedeľa B – slovo k prvému čítaniu (Sk 3,13–19) Viac