2. veľkonočná nedeľa – slovo k prvému čítaniu (Sk 5,12–16)

(12) Rukami apoštolov sa dialo množstvo znamení a divov medzi ľudom. Všetci svorne zotrvávali v Šalamúnovom stĺporadí. (13) Ale nik iný sa k nim neodvážil pripojiť, no ľud ich velebil (14) a čím ďalej, tým viac pribúdalo veriacich Pánovi; veľké množstvo mužov a žien. (15) Ešte aj na ulice vynášali chorých a kládli ich na postele a lôžka, aby aspoň Petrova tôňa padla na niektorého z nich, keď tade pôjde. (16) Aj z miest okolo Jeruzalema sa zbiehalo množstvo ľudu, prinášali chorých a trápených nečistými duchmi a všetci sa uzdravovali.

(Sk 5,12–16)
Audionahrávka zamyslenia…

Od začiatku Skutkov apoštolov sa Teofil, pre ktorého Lukáš píše, dozvedel o Ježišovom vystúpení do neba a o voľbe apoštola Mateja (kap. 1). Nasledoval príchod Ducha Svätého a Petrova kázeň (kap. 2). Uzdravenie chromého v Ježišovom mene a ďalšia Petrova kázeň (kap. 3) viedli k vypočúvaniu Petra a Jána židovskou veľradou (kap. 4). Úryvok na dnešnú Druhú veľkonočnú nedeľu podáva posledný z trojice súhrnov zo života prvotnej cirkvi, ktorý vyzdvihuje zázraky apoštolov (kap. 5).

Zámerom autora Skutkov nebolo napísať presný denník mladého kresťanského spoločenstva v Jeruzaleme. Ani súhrnná správa nie je niečo na spôsob večerných správ v televízii. Sami vidíme, že náš súhrn sa netýka jednej konkrétnej udalosti, ale je to opis stavu a jeho úlohou je priviesť čitateľa k tomu, aby sa zamyslel bez zhonu a náhlenia (Grilli, 35). Cirkev je po zostúpení Ducha Svätého charakteristická mnohými znameniami a zázrakmi, ktoré sa dejú skrze ruky apoštolov (v. 12).

Šalamúnovo stĺporadie bolo miesto v Jeruzalemskom chráme, kde Peter kázal po uzdravení chromého (Sk 3,11n). Podľa Jánovho evanjelia sa tu prechádzal aj Ježiš a pri kontroverzii so Židmi vyhlásil: „Ja a Otec sme jedno“ (Jn 10,23.30). Jednota Otca a Syna sa odzrkadľuje vo vzájomnej svornosti tých, čo nasledujú Ježiša (v. 12). Svornosť, resp. jednomyseľnosť týchto ľudí, je veľký zázrak. My poznáme jednomyseľnosť v nenávisti, ale oni sú svorní v láske. Je to prejav zmeny a novosti ich života. (Fausti, 245–246).

Ovocím Ježišovho zmŕtvychvstania v našom živote môže byť svornosť v dobrom, keď si nezávidíme, ale doprajeme, keď nehľadáme, proti komu by sme mohli byť, ale s kým budeme ťahať za jeden povraz. Ponorme sa viac do tajomstva vzkrieseného Krista. Všetkým prajem požehnanú Nedeľu Božieho milosrdenstva.

Foto: Yøe Kovalík.
Literatúra:
FAUSTI, S., Skutky apoštolů 1. Kapitoly 1–12 (Praha 2017).
GRILLI, M., Skutky apoštolov, cesta Slova (Ružomberok 2016).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *