O stránke

VerbumDomini.sk je virtuálny priestor poskytujúci biblický materiál v špecifickom prostredí východného Slovenska, ktoré je nielen multikultúrne ale aj dvojobradové. Nájdete tu komentáre, úvahy a ďalší materiál k biblickým čítaniam v rímskokatolíckej i gréckokatolíckej liturgii. Portál VerbumDomini.sk vznikol z iniciatívy kňazov košickej rímskokatolíckej arcidiecézy a gréckokatolíckej eparchie s požehnaním arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera a eparchu vladyku Milana Chautura.
Projekt je praktickou odpoveďou na Synodu o Božom Slove v r. 2008 a posynodálnu exhortáciu Benedikta XVI. Verbum Domini. V nej pápež povzbudzuje „pastierov Cirkvi a pastoračných asistentov, aby sa svojím pôsobením pričinili o to, aby všetci veriaci boli vychovávaní zakúšať hlboký zmysel Božieho slova, ktoré sa počas roka podáva v liturgii a ukazuje nám základné tajomstvá našej viery.“ (Benedikt XIV., Verbum Domini, b.52)