32. nedeľa v Cezročnom období [rok C]

V dnešnom evanjeliu sa stretávame s dvoma pohľadmi. Prvý pohľad predstavujú saduceji, ktorí neveria životu po smrti a druhý pohľad prestavuje Ježiš, ktorí hovorí o zmŕtvychvstaní. Tento konflikt, ktorý je opísaný v dnešnom evanjeliu, zažívajú ľudia aj dnes.  Na Slovensku máme veľmi veľa živnostníkov. Pozrime sa na to, aký je rozdiel medzi živnostníkom, ktorého konanie je ovplyvnenéé jeho vierou v zmŕtvychvstanie a medzi konaním živnostníka, ktorý v zmŕtvychvstanie neverí. Živnostník, ktorý verí v zmŕtvychvstanie, si uvedomuje pri každej činnosti, rokovaní či rozhodnutí, že týmto životom nekončí život. Ale nie len to, ale aj fakt, že spravodlivosť tu nie je zadosťučinená. Neberie spravodlivosť do svojich rúk a plne dôveruje v Božiu pomoc. Je si plne vedomí toho, že je potrebné sa sústrediť na kvalitu svojej práce a dodržiavanie legislatívy. Živnostník, ktorý v zmŕtvychvstanie neverí, neverí ani v spravodlivosť nielen na tomto svete, ale aj na druhom. Spravodlivosť berie do svojich rúk a plne sa sústredí na jej realizáciu podľa svojho úsudku. Aký názor máme my? V čo veríme a ako to ovplyvňuje naše konanie?

© Jaroslava Kmecová, 03. 11. 2016

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *