2. adventná nedeľa rok A – slovo k evanjeliu (Mt 3,1-12) II.

V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v judejskej púšti: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“ To o ňom povedal prorok Izaiáš: „Hlas volajúceho na púšti: ‚Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!‘“ Ján…

1. adventná nedeľa rok A – slovo k evanjeliu (Mt 27,34-44)

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako bolo za dní Noema, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Ako v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noe…

Nedeľa Krista Kráľa rok C – slovo k evanjeliu (Lk 23, 35b-43) II.

Poprední muži sa posmievali Ježišovi a vraveli: „Iných zachraňoval, nech zachráni aj seba, ak je Boží Mesiáš, ten vyvolenec.“ Aj vojaci sa mu posmievali. Chodili k nemu, podávali mu ocot a hovorili: „Zachráň sa, ak…

33. nedeľa cez rok C – slovo k evanjeliu (Lk 21,5-19) II.

Keď niektorí hovorili o chráme, že je vyzdobený krásnymi kameňmi a pamätnými darmi, Ježiš povedal: „Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni; všetko bude zborené.“ Oni sa ho opýtali: „Učiteľ, kedy…

33. nedeľa v Cezročnom období [rok C]

Aké silné slová na záver: „Ak vytrváte, zachováte si život.“ Čo to vlastne má človek robiť, aby si zachoval život? Ťažká otázka a ešte ťažšia odpoveď. Zoberme si, pre ilustráciu,  len jednu aktuálnu problematiku, migračnú krízu,…