14. nedeľa v Cezročnom období [rok C]

Ježiš si vyvolil ľudí, ktorých poslal po dvoch na každé miesto, kam sám chcel ísť. On sám chcel navštíviť miesta a ohlasovať Božie slovo. Aj učeníci strávili nejaký čas s Učiteľom a potom nadišiel čas, aby sami šli a hlásali toto učenie. Takisto aj my počas vzdelávania, práce v konkrétnej firme a krajine, nadobúdame potrebné vedomosti, zručnosti, schopnosti. Je to čas, kedy sa učíme, nadobúdame prax a zdokonaľujeme sa. Potom, keď príde správny čas, opúšťame svojich učiteľov, tútorov, vodcov a nesieme ich odkaz ďalej. Dnes máme príležitosť zamyslieť sa nad tým, či odovzdávame a šírime to dobré a správne, čo nás naši učitelia naučili. Sme ľudskí a ochotní slúžiť ľuďom tam, kde sme poslaní? Sme ochotní šíriť to, čo sme dostali, s náležitou pokorou? Nezabúdajme na to, že to, aký postoj a prácu máme, je vizitkou aj našich učiteľov. Takisto aj my to, čo naučíme iných, oni budú šíriť ďalej.

© Jaroslava Kmecová, 03. 07. 2016

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *