16. nedeľa v Cezročnom období [rok A]

verbum_16Ježiš predniesol zástupom aj iné podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa podobá človekovi, ktorý zasial na svojej roli dobré semeno. Ale kým ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ, prisial medzi pšenicu kúkoľ a odišiel. Keď vyrástlo steblo a vyháňalo do klasu, ukázal sa aj kúkoľ. K hospodárovi prišli sluhovia a povedali mu: ‚Pane, nezasial si na svojej roli dobré semeno? Kde sa teda vzal kúkoľ?‘ On im vravel: ‚To urobil nepriateľ.‘ Sluhovia mu povedali: ‚Chceš, aby sme šli a vyzbierali ho?‘ On odpovedal: ‚Nie, lebo pri zbieraní kúkoľa by ste mohli vytrhnúť aj pšenicu. Nechajte oboje rásť až do žatvy. V čase žatvy poviem žencom: Pozbierajte najprv kúkoľ a poviažte ho do snopov na spálenie, ale pšenicu zhromaždite do mojej stodoly.‘“ Predniesol im ešte iné podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa podobá horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial na svojej roli. Ono je síce najmenšie zo všetkých semien, ale keď vyrastie, je väčšie než ostatné byliny a je z neho strom, takže prilietajú nebeské vtáky a hniezdia na jeho konároch.“ Ďalšie podobenstvo im povedal: „Nebeské kráľovstvo sa podobá kvasu, ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky, až sa všetko prekvasí.“ Toto všetko hovoril Ježiš zástupom v podobenstvách. Bez podobenstva im nehovoril nič, aby sa splnilo, čo predpovedal prorok: „Otvorím svoje ústa v podobenstvách, vyrozprávam, čo bolo skryté od stvorenia sveta.“ Potom rozpustil zástupy a vošiel do domu. Tu k nemu pristúpili jeho učeníci a vraveli mu: „Vysvetli nám podobenstvo o kúkoli na roli.“ On im povedal: „Rozsievač dobrého semena je Syn človeka. Roľa je svet. Dobré semeno sú synovia kráľovstva, kúkoľ sú synovia Zlého. Nepriateľ, ktorý ho zasial, je diabol. Žatva je koniec sveta a ženci sú anjeli. Ako teda zbierajú kúkoľ a pália v ohni, tak bude aj na konci sveta: Syn človeka pošle svojich anjelov a vyzbierajú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia a tých, čo pášu neprávosť, a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami. Vtedy sa spravodliví zaskvejú ako slnko v kráľovstve svojho Otca. Kto má uši, nech počúva!“

(Mt 13, 24 – 43)

V každej firme, inštitúcii a tiež organizácii pracujú ľudia, ktorí majú isté právomoci, úlohy a aj zodpovednosť. Organizácie sa od seba odlišujú poslaním, veľkosťou, majetkovou účasťou atď. Ľudia sa od seba líšia vedomosťami, výzorom, povahou, usilovnosťou, prístupom k práci a podobne. Vo firmách nachádzame ľudí, ktorí pracovať chcú. Poznajú svoje poslanie aj svoju zodpovednosť. Netreba im neustále pripomínať, čo sa od nich očakáva. A naopak, vo firmách sú zamestnaní aj tzv. „dudroši“, ktorí všetko vedia skritizovať. Vedia ako majú veci byť, no nevedia alebo nechcú ich spraviť. V dnešnom evanjeliu Ježiš hovorí o tom, že v čase žatvy prídu ženci a všetko pretriedia. Tak to bude aj s ľuďmi vo firmách. Aj keď teraz je potrebné spolupracovať s našimi kolegami, spolupracovníkmi a dobrovoľníkmi, príde čas, kedy si každý z nás za vykonanú prácu prevezme odmenu. Aká bude odmena v našom prípade? Bude sa podobať kúkoľu alebo pšenici? Všetko záleží od nášho postoja.

© Jaroslava Kmecová, 19. 07. 2014

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *