2. nedeľa po narodení Pána [rok C]

P1040662Čo je viera? Čo táto viera prináša do života človeka? Ako túto vieru možno spojiť s ekonomikou? Židovský teológ a religionista Pinchas Lapid hovorí o viere: „Viera znamená za niečo sa zasadiť telom aj dušou. Konanie pred Bohom to sú činy veriaceho, ktoré nerobí zo svojej vlastnej vôle, ale z vôle sveta, z vôle druhého.“ (Frankl, V. E. – Lapide P. Bůh a člověk hledající smysl) To znamená, že nekonáme iba to čo si my sami zaumienime, ale konáme to, čo je pre prospech toho druhého, našej komunity, našej spoločnosti, našej krajiny, či celého sveta. Toto poznanie nám na začiatku roka ponúka nový rozmer našej práce, ktorú konáme. Viktor E. Frankl na to nadväzuje a pokračuje: „Existujú tri základné možnosti, ako nájsť zmysel, tvoriť hodnoty: po prvé, keď niečo robím, niečo tvorím; po druhé, keď niečo prežívam, keď milujem, teda niečo svetu dávam a niečo si z neho beriem; po tretie, keď sa všetko rozpadne, keď nejakú situáciu nemôžem zmeniť, potom je na mne, i toto nejako zmysluplne prijať tým, že utrpenie premením v silu.“ (Frankl, V. E. – Lapide P. Bůh a člověk hledající smysl) Na začiatku nového roka máme možnosť uvažovať o viere, o pohnútkach nášho konania a nad tým ako pristupujeme k svojej práci. Prečo to všetko robíme, aké hodnoty cez naše konanie preferujeme a kam smerujeme.

© Jaroslava Kmecová, 02. 01. 2016

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *