21. nedeľa v Cezročnom období [rok A]

castle-dark-ages-fog-1331Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“ Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“ „A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“ Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“ Potom prikázal učeníkom, aby nikomu nehovorili, že on je Mesiáš.

(Mt 16, 13 – 20)

Každý z nás vie kto je Ježiš Kristus. Poznáme Desať Božích prikázaní, Šesť hlavných právd, Skutky telesného milosrdenstva a Skutky duchovného milosrdenstva. Mohli by sme pokračovať ďalej. Ale keď sa pozrieme na našu ekonomiku, tak to nie je tak zreteľne vidieť a vnímať. Zamestnávatelia a zamestnanci sa neustále nechajú politikmi a inými záujmovými skupinami ovplyvňovať do takej miery, že častokrát nenachádzajú spoločnú reč. Politici namiesto hľadania riešení zložitých situácii v pravde, snažia sa nemalými trikmi a slovnými hračkami, získať hlasy svojich voličov. Rodičia by mali svoje deti učiť láske k práci a štúdiu tak, aby dbali na rozvoj svojich detí. No dnes sa zdá, že poznáme všetky tieto pravdy, máme všetky poznatky, ale napriek tomu sa tomuto nadobudnutému a potvrdenému poznaniu bránime. Prijímame zákony, ktoré nás obmedzujú a zabraňujú rozvoju našich talentov. Dávame možnosť iným rozhodovať za nás. Radi pracujeme pod tlakom nadriadených, ktorí rozhodujú za nás. Ježiš dal Petrovi, ktorého dobre poznal, kľúče od nebeského kráľovstva. Nebál sa mu dať do popredia dôveru, ktorá z tohto gesta vyplývala. A Peter sa postavil zodpovedne voči tomuto rozhodnutiu, ktoré predznamenávalo dôležité poslanie. Začnime rozmýšľať ináč. Dajme si navzájom slobodu, ktorá vychádza z prirodzeného zákona, miluje Boha a jeho prikázania. Z tejto dôvery pramení nový vzduch v oblasti ekonomiky. Zamestnávatelia a zamestnanci budú pozerať na spoločný cieľ a na vzájomne dobro. Politici nebudú dávať neúnosné bremená občanom našej krajiny, ale budú dbať na vzájomné blaho. Rodičia budú svoje deti učiť úcte, pracovitosti a pravde.

© Jaroslava Kmecová, 24. 08. 2014

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *