21. nedeľa v Cezročnom období [rok B]

P1150820

Opustiť niekoho z ekonomického pohľadu znamená ukončiť s ním spoluprácu. Spolupráca sa ukončuje z viacerých dôvodov, ktoré majú jedno spoločné: nespokojnosť. Človek býva nespokojný preto, že nie sú naplnené jeho predstavy. Tak aj v dnešnom evanjeliu opúšťajú Ježiša jeho učeníci preto, že ich očakávania a predstavy neboli naplnené. Každý človek sa môže rozhodnúť tak či onak. Dôležité je uvedomiť si dôvod ukončenia tejto spolupráce. Pretože ak ukončujeme spoluprácu pre konkrétne zlyhanie, neodbornosť alebo predošlé porušenie dohody, možno je to pre obidve strany prospešné. Ale ak ukončujeme spoluprácu preto, že porušujeme legislatívu a zákony, môžeme stratiť oveľa viac, ako iba jednu spoluprácu. Lebo ak slobodne a zodpovedne nepristupujeme k svojmu povolaniu, firme, organizácii, či práci, potom to môže mať ďalekosiahle následky. Stačí chvíľka nepozornosti a o prácu môže prísť veľký počet zamestnancov. Alebo ak jednému zákazníkovi nedáme kompletné informácie, môže pri manipulácii s daným tovarom stratiť napríklad časť svojho majetku. Ale ak dohody sa ukončujú z dôvodov porušenia eticko-morálnych zákonov, potom je tu čas zamyslieť sa nad svojim konaním. V osobnej oblasti môžete prísť o veľmi vzácne vzťahy týkajúce sa vášho života. V pracovnej oblasti môžete prísť o výborných odborníkov, spolupracovníkov a lídrov, ktorí sú nápomocní pri budovaní firmy. Bez ich múdrosti, odbornosti a eticko-morálnych zásad nemôžete uspieť na trhu. Každý má na výber: ostať alebo odísť. A za toto rozhodnutie stále ponesú zodpovednosť obidve strany, pretože ich sa to priamo dotýka.

© Jaroslava Kmecová, 22. 08. 2015

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *