29. nedeľa v Cezročnom období [rok C]

Kto z nás sa bojí Boha? Odvážna otázka tak pre veriacich, ako aj pre neveriacich. Každý z nás má svoju predstavu o fungovaní spoločnosti a každý z nás si myslí, že to vie najlepšie. Na druhej strane si musíme v pokore priznať, že ako národ nevieme oceniť a ani doceniť ľudí, ktorí sú vysoko morálni. Prečo? Pretože nehľadáme pravdu, alebo ochabujeme v hľadaní pravdy. Je to pohodlnejšie niekoho odsúdiť, ako ho vypočuť. Je pohodlnejšie nehľadať pravdu, lebo pri hľadaní musíme vynaložiť veľa úsilia. Toto hľadanie pravdy nie je iba na politikoch alebo zamestnávateľoch. Toto hľadanie pravdy je na verejnosti – to znamená na každom jednom z nás. K tomu potrebujeme sa vyzbrojiť neustálou modlitbou, v ktorej nebudeme ochabovať. Aj nespravodlivý sudca si plne uvedomoval dôležitosť morálky a v zásadnej veci zmenil svoj postoj, lebo si uvedomil, že jeho chamtivosť ho môže nielen dobehnúť, ale on sám na ňu doplatí. A tak zmenením postoja pomohol vdove. Skúsme aj my prehodnotiť svoj prístup k hľadaniu pravdy. Ak nie preto, že sa bojíme Boha, tak aspoň preto, aby sme sa snažili čo najčestnejšie prežiť svoj život a aby sa našiel niekto, kto naše rozhodnutia nám pomôže obhájiť. Ono sa to totiž stále vráti.

© Jaroslava Kmecová, 13. 10. 2016

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *