4. adventná nedeľa rok C – pohľad ekonóma

Mária sa vydala na cestu k svojej príbuznej Alžbete. Uvedomila si, že Alžbeta potrebuje pomôcť. Neváhala sa vydať na cestu bez ohľadu na jej tehotenstvo, námahu, ktorú si cesta vyžadovala a jej povinnosti a plány. Práve Mária je veľkým vzorom pre nás všetkých: manažérov, podnikateľov, zamestnávateľov, vedúcich pracovníkov, zamestnancov ako aj každého človeka. Čo nám týmto svojím činom chcela povedať? Chcela upriamiť našu pozornosť na dva dôležité fakty. Prvým faktom je pomoc druhým, ktorí našu pomoc potrebujú. Môžu to byť naši kolegovia, spolupracovníci, rodičia, súrodenci, či deti. Neváhať a pomôcť svojim blízkym, nie je pre nás v dnešnej uponáhľanej a konzumnej spoločnosti dôležité. Ani nie tak pre lenivosť, ako pre to, že nedostatočne vnímame potreby iných. Mária nám dáva príklad ako nehľadieť na seba a svoje priority, ale predovšetkým kráčať v ústrety iným, predovšetkým blízkym. Druhým dôležitým faktorom je práve odchod od práce. Z práce odchádzame stále, ale od práce málokedy. Nie útek pred povinnosťami, ale odpočinok od svojich povinností. Práve sviatky, ktoré nám Cirkev predkladá, sú časom oddychu. Častokrát na to zabúdame. V návale pracovných povinností si neuvedomujeme dôležitosť odpočinku. Odpočinok má v našom živote dôležité miesto v prípade napr. zdravotných, rodinných, či pracovných problémoch. Strach o svoje zdravie, o svoju rodinu, vzťahy či boj proti workoholizmu je veľkým motivátorom odpočinku.  „Keby človek nikdy nemal strach, nemal by ani správne meradlo k posudzovaniu skutočnosti. Tiež by bezhlavo investoval a svojvoľne zachádzal so svojim časom a silami. Strach má vždy svoj význam. Mali by sme sa naučiť vychádzať s ním priateľsky. Predovšetkým by sme však mali prestať pokladať samých seba za nemocných, len preto, že sa niečoho bojíme. Strach má právo na existenciu a je dobre, že tu je.“ (Grűn, A. – Pracovat a žít) Ak chceme byť dobrými manažérmi svojho času, je potrebné mať vyvážený čas na prácu i odpočinok. V takomto prípade budeme v práci podávať adekvátne výkony, budeme sústredení a nepodráždení. Zároveň si zachováme čas pre Boha, čas na rodinu, priateľov a rôzne charitatívne a dobrovoľnícke aktivity. Takto svoj život prežijeme efektívne. Čas vianočných sviatkov nech je  pre nás časom spomalenia, uvažovania a relaxovania. Buďme skutočne so svojimi blízkymi v dňoch pracovného pokoja a so svojimi pracovníkmi, zamestnancami a kolegami v pracovných dňoch. Nech je Mária pre nás vzorom tak v čase očakávania, ochoty a radosti, ako aj v čase námah, utrpenia a obety.
© Jaroslava Kmecová, 21.12.2012