5. nedeľa cez rok A – slovo k druhému čítaniu (1 Kor 2, 1-5)

Keď som prišiel k vám, bratia, neprišiel som vám zvestovať Božie tajomstvo vysokou rečou alebo múdrosťou. Rozhodol som sa, že nechcem medzi vami vedieť nič iné, iba Ježiša Krista, a to ukrižovaného. …

5. nedeľa cez rok A – slovo k druhému čítaniu (1 Kor 2, 1-5) Viac

Krst Krista Pána A – slovo k druhému čítaniu (Sk 10, 34-38)

Peter otvoril ústa a povedal: „Naozaj poznávam, že Boh nenadŕža nikomu, ale v každom národe mu je milý ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo. Synom Izraela zoslal slovo a zvestoval pokoj skrze …

Krst Krista Pána A – slovo k druhému čítaniu (Sk 10, 34-38) Viac

2. nedeľa po Narodení Pána A – slovo k druhému čítaniu (Ef 1, 3-6. 15-18)

Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby …

2. nedeľa po Narodení Pána A – slovo k druhému čítaniu (Ef 1, 3-6. 15-18) Viac

4. adventná nedeľa A – slovo k druhému čítaniu (Rim 1, 1-7)

Pavol, služobník Krista Ježiša, povolaný za apoštola, vybraný hlásať Božie evanjelium, ktoré Boh vopred prisľúbil vo Svätých písmach skrze svojich prorokov o svojom Synovi, ktorý podľa tela pochádza z Dávidovho …

4. adventná nedeľa A – slovo k druhému čítaniu (Rim 1, 1-7) Viac

3. adventná nedeľa A – slovo k druhému čítaniu (Jak 5, 7-10)

Bratia, buďte trpezliví až do Pánovho príchodu. Pozrite: aj roľník čaká na vzácnu úrodu zeme a trpezlivo čaká, kým nedostane včasný i neskorý dážď. Buďte aj vy trpezliví a posilnite …

3. adventná nedeľa A – slovo k druhému čítaniu (Jak 5, 7-10) Viac