4. pôstna nedeľa [rok B]

DSC05667Pozornosť dnešného evanjelia sa sústreďuje na konanie človeka, ktoré môže byť dobré alebo zlé. Každý deň sa rozhodujeme a volíme si dobro alebo zlo. „Veď každý, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky neboli odhalené.“ Koľko dobra robí denne človek a vôbec sa nad tým nezamýšľa. Je to preto, že pozornosť je častejšie sústredená na zlé skutky. Ide napríklad o nekvalitné tovary a služby, neodborne urobenú prácu, neochotu prekonávania samého seba, sťažovanie sa a presúvanie zodpovednosti na iných (rodinu, verejných, štátnych a iných predstaviteľov, zamestnávateľov, zamestnancov, odbory,…). Každý deň má človek možnosť sa rozhodnúť. Rozhoduje sa o tom, či sám sa stane zodpovedným za svoj život, svoju prácu, svoje povolanie aj poslanie, alebo si radšej zvolí cestu neustáleho hundrania. Aj v najťažších podmienkach je možné konať dobré skutky. Príklady o tom nájdeme v rôznych ťažkých rokoch vojen, prírodných katastrof, rôznych typoch vlád a politík. Preto je dôležité pamätať na to, že „kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu.“ Prajem nám všetkým, aby sme znova hľadali a nachádzali pravdu, ktorú budeme realizovať prostredníctvom konania dobrých skutkov.

© Jaroslava Kmecová, 13. 03. 2015

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *