6. nedeľa v Cezročnom období

P1150112Keď je človek vyliečený z vážnej choroby, prežíva obrovskú a neopísateľnú radosť, ktorú chce povedať každému. Takúto neopísateľnú radosť prežíval aj malomocný z dnešného evanjelia. Bol taký šťastný, že nedostatočne počúval, o čo ho prosil Ježiš. Ani nedomyslel dôsledky svojho konania, ktoré boli obrovských rozmerov. Ježiš nemohol vojsť do mesta a uzdraviť ďalších ľudí, kvôli jednému malomocnému, nad ktorým sa zľutoval. Často aj my, nerozmýšľame nad dôsledkami nášho konania. Spravíme niečo, o čom si myslíme, že je pre nás v tejto chvíli podstatné. V rodinných a priateľských vzťahoch sa to do istej miery toleruje a dôsledky nemusia byť do istej miery nezvrátiteľné. Avšak v obchodno-pracovných veciach sa tomu tak s istotou povedať nedá. V obchodno-pracovných vzťahoch je lojalita, korektnosť a slušnosť, ktorá vychádza z eticko-morálnych princípov, je na prvom mieste. O týchto veciach sa už nediskutuje. Často pre unáhlenú reakciu a nedodržanie dohody, človek môže prísť o zákazku alebo prácu. Aj keď sa môže zdať, že v našej krajine to nie je až také viditeľné, ale aj tu platia zásady lojality, korektnosti a slušnosti. Časom sa iný prístup vypomstí. Preto je vhodné zvážiť, k čomu dávame svoje slovo druhej strane. Na čo hovoríme áno a na čo hovoríme nie. Každé naše rozhodnutie ovplyvňuje druhých ľudí. Tak aj v dnešnom evanjelium malomocný svojim konaním ukrátil ľudí žijúcich v meste o zázraky, o uzdravenia a o lásku Ježiša. Pri každom našom rozhodnutí nemyslíme iba na momentálne emócie a pocity. Berme do úvahy aj to, aké dôsledky môžu mať naše rozhodnutia v širšom kontexte súvislosti.

© Jaroslava Kmecová, 08. 02. 2015

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *