Moja drahá mamulienka,

musím Ti to hneď napísať, aby som potom nezabudla. Práve som objavila najkrehkejšiu časť Písma. Vizita dnes prebehla ako namydlený blesk, a tak som mala viac času. Primár je odcestovaný, mnohí odišli na sviatky domov. Len zopár si nás tu nechali; vraj preto, aby nemuseli zatvoriť celé oddelenie.

Pamätáš, keď som bola maličká, stále dokola si mi musela čítať príbeh o Dávidovi a Goliášovi, potom narodenie Ježiša a ešte ten o vzkriesení Jairovej dcéry. Talitha kum. Pamätáš? Bol to nádherný čas.

Dnes som však objavila najkrehkejší príbeh v celom Písme, ba najkrehkejší príbeh vôbec. Keď Máriu navštívil anjel. Vieš si to predstaviť? Určite bol nádherný a veľmi milý, aby ju nenaľakal. Naľakal, viem, ale nevystrašil. Chápeš, nespanikárila. Naopak, povedala: ´Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane…´ Došlo mi, že vtedy sa to stalo, presne vtedy, keď vyslovila tieto slová, presne vtedy v nej začal klíčiť život. Boh do jej lona vložil Syna tým najkrehkejším spôsobom. Maminka, aj Ty máš v srdci taký úžasný pocit? Lebo ja mám. Boh sa stal človekom na slová, nech sa mi stane. Krehké, nič iné mi nenapadá, len krehké, najkrehkejšie.

Sestrička  vraví, keď mi nemôže napichnúť infúziu, že mám krehké žily. Ako veľmi sa mýli. Moje žily nie sú krehké, ale choré. Mohla som spomenúť dačo lepšie, sestra už ide aj s fľašou. Maminka, pozdrav ocka a nech aj Vás navštívi anjel. Tak už len enter a môžem premýšľať.

© Júlia Hubeňáková

21. 12. 2014, 4. adventná nedeľa

 

Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária.

Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.“

Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav.

Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“

Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“

Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“

Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“

Anjel potom od nej odišiel.   Lk 1, 26-38

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *