Pondelok po 7. veľkonočnej nedeli – slovo k prvému čítaniu (Sk 19,1–8)

(1) Kým bol Apollo v Korinte, Pavol pochodil po horných krajoch a prišiel do Efezu. Tam našiel akýchsi učeníkov (2) a povedal im: „Dostali ste aj Ducha Svätého, keď ste uverili?“ Oni mu odvetili: „Ani sme nepočuli, že je Duch Svätý.“ (3) On sa opýtal: „Ako ste teda boli pokrstení?“ Oni odpovedali: „Jánovým krstom.“ (4) Pavol povedal: „Ján krstil krstom pokánia a hovoril ľudu, aby uverili v toho, ktorý prichádzal po ňom, to jest v Ježiša.“ (5) Keď to počuli, dali sa pokrstiť v mene Pána Ježiša. (6) A keď na nich Pavol vložil ruky, zostúpil na nich Duch Svätý; i hovorili jazykmi a prorokovali. (7) Spolu ich bolo asi dvanásť mužov. (8) Potom vošiel do synagógy a smelo hovoril; tri mesiace rozprával a presviedčal o Božom kráľovstve.

Sk 19,1–8

Dnešné čítanie zo Skutkov apoštolov upriamuje našu pozornosť na Ducha Svätého. Pavol kladie učeníkom v Efeze dve otázky, ktoré sú aktuálne aj pre nás. „Dostali ste aj Ducha Svätého, keď ste uverili?“ (v. 2). Po negatívnej odpovedi sa v ich prípade všetko jednoducho vyriešilo krstom v Ježišovom mene. My sme boli pokrstení v Ježišovom mene, ale tiež nemusíme automaticky poznať Ducha Svätého. Možno s ním málo rátame; azda iba raz v roku, keď sa slávia Turíce, ale to je veľmi málo. Jeden pekný výstižný príklad povzbudzuje, aby sme Ducha Svätého nenechávali na zadnom sedadle, ale pustili ho za volant. Potom môžeme zakúsiť, ako vyzerá náš život pod jeho vedením.

Pavlova druhá otázka „Ako ste teda boli pokrstení?“ (v. 3) by sa dala preložiť aj „V čo ste boli pokrstení?“ Tento preklad odkrýva pôvodný doslovný význam výrazu krstiť – ponárať. Otázka teda znie: Do čoho ste boli ponorení? Do čoho je ponorený kresťan? Dnes sa vo všeobecnosti uprednostňuje krst liatím vody a ponáranie so svojou hlbokou kristologickou symbolikou smrti a zmŕtvychvstania je v úzadí. Napriek tomu by malo byť v našom myslení veľmi jasne zakorenené, že sme boli ponorení do tajomstva Ježiša Krista. Aj slová krstu nám pomáhajú chápať, že sme boli začlenení do tajomstva lásky Otca, Syna a Ducha Svätého.

Nech v nás rastie ovocie Ducha Svätého, aj jeho dary a charizmy na budovanie cirkvi, Kristovho tela. Nemajme strach, že by sa Duch Svätý minul alebo vyčerpal. On nie je nedostatkový tovar, ako boli ochranné odevy, rúška na tvár, či dezinfekcia pred pár týždňami. Zostúpil na učeníkov počas sviatku Turíc v Jeruzaleme aj na Jánových učeníkov v Efeze. Dovoľme mu, aby napĺňal aj nás.

Foto: Yøe Kovalík
Hudba: BCC Worship – Odovzdávam

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *