Povýšenie svätého kríža [rok A]

P1100163Ježiš povedal Nikodémovi: „Nik nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka. A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život.“ Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil.

(Jn 3, 13 – 17)

Často počúvame o tom, že na tomto svete je veľmi veľa práce a starostí. Z toho vyplýva aj množstvo stresu. „Ľudia vo vyspelom západnom svete dnes často hovoria o strese. Príčinou tohto javu je v podstate pozitívum a síce fantastický nárast možností, ktoré sa nám otvárajú. Ľudia v predindustriálnej dobe, ktorí celý svoj život strávili na jednom mieste a za celý život stretli sto ľudí, pravdepodobne nemali pocit, že nemajú dosť času, aby mohli robiť všetko, čo si prajú. Mnohé z hodín, ktoré nestrávili prácou, prespali. My ale dnes môžeme cestovať po svete, čítať noviny, pozerať sa na filmy z akéhokoľvek kúta sveta a stretávať stovky ľudí každý jednotlivý deň. Predtým sme chodievali čakať na poštára k našim poštovým schránkam. Dnes na nás čaká pošta v našich emailových schránkach. Máme k dispozícii ohromný zábavný priemysel, ktorý nám ponúka nekonečné množstvo možností, ako si krátiť čas, keď sa nudíme. Nie je divu, že výsledkom je istý pocit frustrácie nad tým, že nemáme na všetko čas. V porovnaní s problémami, ktoré mali ľudia v dobách predchádzajúcich či ktoré ešte i dnes majú ľudia v rozvojových krajinách, je potrebné pochopiť, že naše obavy sú vlastne luxusom,“ konštatuje J. Norberg. Ježiš je nám vzorom efektívneho využitia času svojho života, ktorý dostal pre poslanie, ktoré naplnil. Povýšil kríž, čiže utrpenie na činnosť dávajúcu zmysel a posúvajúcu dopredu. Povýšme svoj kríž pochádzajúci zo stresu kvôli nedostatku času pre všetku našu prácu a činnosti na požehnanie, ktoré nám prinesie zameranie sa iba na zmysluplnú činnosť a činnosť posúvajúcu dopredu.

© Jaroslava Kmecová, 07. 09. 2014

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *