Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania [rok C]

Zmätok a chaos preferujú tí ľudia, ktorí buď nemajú dostatok informácií, alebo chcú utajiť pravdu. Dnes často počúvame o zmätočných informáciách a o vyvolávaní strachu medzi ľuďmi v rôznych oblastiach ekonomicko-spoločenského života. Život nie je jednoduchý a všetko nie je iba čierno-biele. V dnešnom chaose je potrebné si znova a znova pripomínať víziu, ktorá nám pomohla prekonať všetky prekážky a podnietila rozvoj v našej spoločnosti. Nebojme sa! Veď aj apoštoli prekonali strach a z nepriaznivej situácie sa stal základ pre novú víziu. Veď prečo by aj zdanlivo nevýhodná situácia nemohla mať pre človeka a ľudstvo pozitívny rozmer? Rozdiel je iba v informáciách, ktoré v danej chvíli máme k dispozícií. V komplexných súvislostiach môže daná situácia zmeniť uhol pohľadu. „Pretože je na nás, aby sme i tieto veci obrátili na niečo pozitívne, že utrpenie premeníme vo vnútorný triumf, že smrteľnosť vezmeme ako ponuku k zodpovednému konaniu a vďaka vine vyrastieme, pretože sa staneme inými, zušľachtíme sa.“ (FRANKL, V. E. – LAPIDE, P. Bůh a člověk hledajíci smysl) K tomu zušľachteniu nevyhnutne patrí aj láska, sloboda a zodpovednosť. „V tomto novom svete panuje láska, láska nesmierne náročná (lebo žiada všetko: pokým nemilujeme úplne, nemilujeme skutočne), ale zvrchovane slobodná, lebo nemá iného zákona ako seba samu.“ (PHILIPPE, J. Vnútorná sloboda). Nebojme sa hľadať, spoznávať a nachádzať pravdu. Nebojme sa o pravde hovoriť. Nebojme sa hľadať riešenia v našej krajine, v Európskej únii a vo svete, ktoré zohľadňujú fakty, historické skutočnosti a pomôžu rozvoju človeka v zodpovednej slobode.

© Jaroslava Kmecová, 25. 03. 2016

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *