Veľkonočná streda – slovo k prvému čítaniu (Sk 3,1–10)

1 Peter a Ján vystupovali o tretej hodine do chrámu na popoludňajšiu modlitbu. 2 Práve prinášali istého muža, ktorý bol od narodenia chromý. Denne ho kládli k chrámovej bráne, ktorá sa volá Krásna, aby si pýtal almužnu od tých, čo vchádzali do chrámu. 3 Keď videl vchádzať do chrámu Petra a Jána, prosil, aby mu dali almužnu. 4 Peter sa naň s Jánom zahľadel a povedal: „Pozri sa na nás!“ 5 On sa na nich pozrel a čakal, že od nich niečo dostane. 6 Ale Peter povedal: „Striebro a zlato nemám, ale čo mám, to ti dám: V mene Ježiša Krista Nazaretského vstaň a choď!“ 7 Chytil ho za pravú ruku a zodvihol ho. Vtom mu spevneli nohy a členky, 8 vyskočil, postavil sa a chodil. Vošiel s nimi do chrámu, chodil, vyskakoval a chválil Boha. 9 Všetok ľud videl, ako chodí a chváli Boha, 10 a poznali ho, že je to ten, čo sedával pri Krásnej bráne chrámu a žobral. A naplnil ich úžas a vzrušenie nad tým, čo sa s ním stalo.

Sk 3,1–10

Rozprávanie o uzdravení ochrnutého z 3. kapitoly Skutkov apoštolov ukazuje, čo prináša cirkev ako spoločenstvo tých, ktorí uverili v Ježiša, svetu. Cirkev má za úlohu stavať človeka na nohy; pomáhať mu, aby zaujal vzpriamený postoj (Fausti, 143). Toto poslanie sa snažíme napĺňať stále; aj v dnešnej dobe a aktuálnej situácii hľadáme spôsoby, ako pomôcť, aby sa človek postavil na vlastné, aby žil vzpriamene napriek všetkému, čo ho ťahá dole.

Všimnime si charakteristiku uzdraveného človeka. Všetko sú to slová pohybu. Doteraz bol chromý, a od narodenia nič iné nezažil. Stretnutie s apoštolmi, ktorí sa odvolali na meno Ježiša Krista, obracia jeho život naruby. Už nepotrebuje, aby ho niekto niesol „k“ chrámu; sám „do“ chrámu vstupuje. Vstáva, chodí, vyskakuje. Časový údaj ukazuje, že zosilnel v hodine Ježišovej vrcholnej slabosti a smrti na kríži. Tretia hodina popoludní (hodina milosrdenstva) nám vždy môže pripomínať obnovenie našich životov v Ježišovi.

Keď sa pozrieme späť na doterajšie veľkonočné čítania zo Skutkov apoštolov, určite nás neprekvapí, že uzdravený je opísaný prostredníctvom slov zo Starého zákona. Vlastne ide iba o dve slová, jedno v prvom verši (ochrnutý) a druhé v ôsmom (vyskakovať). Ale aj to stačí, aby sme zbadali prepojenie. Tentokrát ide o proroka Izaiáša 35,6: „Vtedy sťa jeleň bude skákať chromý. Aj náš chromý/uzdravený radostne vyskakoval v chráme. Izaiáš v starozákonnom texte predstavuje obnovu zničeného Siona ako spásny Boží skutok (Fitzmyer, 279). Obnovenie života nevládneho žobráka je spásny skutok v Ježišovom mene.

Spojme sa v modlitbe v Ježišovom mene za tých, ktorí to potrebujú. Myslime na chorých, osamelých a preťažených. Aby stále viacerí chválili Boha a tešili sa z daru spásy. Všetkým vyprosujem požehnaný deň Pánovho zmŕtvychvstania.

Foto: Yøe Kovalík
Hudba: Timothy – Nohy jeleníc
Literatúra:
Fausti, S. Skutky apoštolů 1. Paulínky : Praha, 2017.
Fitzmyer, J. A. The Acts of the Apostles. Yale University Press : New Haven, London. 2008.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *