Všetkých verných zosnulých

P1010074Ježiš hovorí o chlebe, ktorý znamená život. Pre nás ludí chlieb je dôležitou súcastou pokrmu. Zároven je spojený s tvrdou prácou. Dnes už chlieb nevnímame tak, že na jar sejeme a v jeseni zberáme úrodu, ideme k mlynárovi zomliet zrná a potom pecieme doma chlieb. Teraz je chleba v obchodoch dost. Avšak k tomu, aby sme chlieb mohli mat na svojom stole, potrebujeme prácu. Každá práca má svoje pravidlá, ktoré nám predstavuje zamestnávatel, obchodný partner, dodávatel, právnik a podobne. Tieto pravidlá prijímame tak, že svoj súhlas vyjadríme podpisom zmluvy. Samotný typ zmluvy môže mat rôznu podobu. Pri uzatváraní zmlúv je dôležitý nielen podpis zmluvy, ale predovšetkým obsah zmluvy. Tie vedia vypracovat právnici, co je nepopieratelne podstatné. Avšak pri zmluvách platia aj paradigmy, ktoré urcujú smer spolupráce uzatvárajúcej vzájomné dohody. Podla Coveya ide o týchto šest paradigiem:

1. „Výhra – výhra: Výhra sa spája s takým stavom mysle a emocionálneho naladenia, kde sa clovek zameriava na hladanie vzájomne prospešných riešení vo všetkých ludských interakciách. Výsledok výhra – výhra znamená, že prijaté dohody alebo riešenia sú prospešné pre všetky zúcastnené strany a uspokojujú ich. Riešenie výhra – výhra je riešením, s ktorým sú všetky strany oboznámené, spokojné a sú odhodlané ho realizovat. Prístup výhra – výhra chápe život ako miesto pre spoluprácu, nie ako arénu vzájomného súperenia. Mnoho ludí má sklon uvažovat dichotomicky: slabý alebo silný, baseball alebo softball, výhra alebo prehra. Tento spôsob uvažovania je ale od základu chybný. Stavia viac na moc a postavenie než na princípoch. Uvažovanie výhra – výhra vychádza z paradigmy hojnosti, z predstavy, že úspech jedného cloveka neznamená neúspech druhého alebo nie je dosiahnutí na úkor niekoho iného. Uvažovat spôsobom výhra – výhra znamená nestrácat vieru, že existuje tretia alternatíva. Znamená neuvažovat štýlom „bud bude podla môjho, alebo po všetkom“. Je to iný, lepší spôsob hladania riešení.
2. Výhra – prehra: Týmto spôsobom uvažuje väcšina ludí, pretože sme od detstva k nemu vedení. Najvýznamnejšiu rolu tu hrá rodina – stále, ked deti navzájom porovnávame alebo ked nie sme dost trpezliví, chápaví a láskaví, vytvárame u nich mentalitu výhra –prehra. Ked niekoho milujeme podmienene, v závislosti na tom, co a ako urobí, ked si musí našu lásku zaslúžit, povieme mu tým, že nemá vlastnú vnútornú hodnotu, že si nezaslúži našu nicím nepodmienenú lásku. Vytvárame tak u neho predstavu, že jeho hodnota nespocíva v nom samom, ale v niecom mimo neho – v tom, ako vychádza z porovnania s niekým iným alebo ako ked naplna niecie ocakávania.
3. Prehra – výhra: Ludia, ktorí takto uvažujú, sú zvycajne pripravení druhým ludom robit radost alebo ich upokojit. Svoju silu hladajú a nachádzajú v popularite alebo uznaní. Nemajú odvahu dat najavo svoje pocity alebo presvedcenie; lahko sa nechajú zastrašit silou osobnosti iných ludí. Ludia, ktorí uvažujú štýlom výhra – prehra, s oblubou jednajú s ludmi uvažujúcimi štýlom prehra – výhra, pretože môžu mnoho získat. Majú radi slabiny ich štýlu a využívajú ich. Slabé stránky druhých okrem toho zvýraznujú ich vlastné prednosti a potenciál.
4. Prehra – prehra: Niektorí ludia sa natolko sústredia na svojho protivníka a na to, co niekto iný robí, že sa stávajú slepými ku všetkému okrem svojej túžby ublížit mu, porazit ho, a to i za cenu vlastných strát. Uvažovanie prehra – prehra je životný postoj, pre ktorý je typické súperenie, konflikty naplnené nepriatelstvom, je to filozofia boja a vojny. Uvažovanie prehra – prehra je životný postom výrazne závislého cloveka, ktorý nevie, kam smeruje, je neštastný a myslí si, že ostatní musia byt ako on.
5. Výhra – Ludia s touto mentalitou nemusia nutne chciet, aby niekto prehra. Ako dopadne druhá strana, je pre nich nevýznamné. Dôležité pre nich je získat to, co chú. Tento postoj je zrejme najbežnejší pri každodenných jednaniach nezatažených zápasením, bojom alebo súperením zúcastnených strán. Ludia s touto mentalitou chcú dosiahnut svoje ciele – a ostatní nech sa postarajú o svoje.
6. Výhra – výhra alebo žiadna dohoda: Žiadna dohoda v podstatne znamená, že pokial sa nám nepodarí nájst riešenia prospešné pre všetky zúcastnené strany, sme stotožnení s tým, že sa nedohodneme. Nevzniknú tak dopredu žiadne ocakávania, ktoré by ostali nenaplnené. Výhra – výhra alebo žiadna dohoda prináša obrovskú emocionálnu slobodu. Pocítame s tým, že sa nemusíme dohodnút, pocitujeme väcšiu slobodu, pretože nemusíme s nikým manipulovat, nemusíme vytrvale presadzovat vlastné ciele. Môžeme jednat otvorene. Môžeme sa snažit skutocne pochopit, co vedie zúcastnené strany k ich postojom.“ (Covey, S. R.: 7 návyku skutecne efektivních lidí. Zásady osobního rozvoje, které zmení váš život) Snažit sa pochopit myslenie druhej strany, pomôže všetkým zúcastneným stranám vytvorit dohodu v kontexte všetkých súvislostí a znižuje tak riziko krízovej situácie, ktoré vyplýva z nesprávne pochopených a uzavretých zmlúv.

Dnes nám vo svojom evanjeliu Ježiš hovorí o týchto pravidlách. Hovorí o tom, aké sú to pravidlá, co si vyžadujú a co za ich dodržiavanie môžeme dosiahnut. Ježiš jedná štýlom výhra – výhra alebo žiadna dohoda. Nehovorí o tom, co bude, ked tieto pravidlá budeme iba ciastocne dodržiavat. Hovorí o tom, co získame alebo stratíme. Pre neho nie je jednoduché prijat naše odmietnutie týchto pravidiel. No na druhej strane je to On, ktorí nám dal slobodnú vôlu, ktorú po celé tisícrocia akceptoval. Je na nás, ci sa rozhodneme prijat tieto pravidlá a dosiahnut aj vytúženú odmenu alebo nie.

© Jaroslava Kmecová, 01. 11. 2014

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *