1. adventná nedeľa rok C – pohľad psychológa

V nedeľnom evanjeliu môžeme počúvať o znameniach, ktoré budú predchádzať koniec sveta. Keď som sa zamyslel nad týmto úryvkom, tak som si pomyslel, že kto sleduje v poslednom čase rôzne média, môže kľudne poznamenať, že sa jedná o aktuálnu tému. Prečo aktuálnu? Podľa niektorých ľudí má v najbližšom čase, konkrétne 21. decembra nastať koniec sveta, pretože sa končí Mayský kalendár. Práve tieto, dovolím si povedať fámy, mobilizujú niektorých ľudí, ktorí sa pokúšajú pred týmto koncom sveta zachrániť. Čítal som o hore vo Francúzku, ktorá ako jediná má ustáť koniec sveta. Miestne úrady museli preto pristúpiť k uzavretiu vrchu, lebo sa boja fanatikov, ktorí by mohli húfne cestovať na toto miesto.
Táto „nálada“, ktorá sa vytvára skoro okolo každého predpovedaného konca sveta, dáva priestor ľudom, aby sa zastavili aspoň na pár sekúnd a pomysleli si, čo ak naozaj bude koniec sveta, čo ak prestaneme všetci existovať, čo bude ďalej, ako sa môžeme zachrániť. Tieto naše pochybnosti, úvahy, dávajú priestor rôznym sektám, ktoré ponúkajú a sľubujú, že oni vedia ten pravý recept na to ako sa uchrániť alebo ako sa správať, aby nás koniec sveta nezasiahol alebo ako sa správať, aby sme boli po konci sveta medzi tými vyvolenými, ktorí budú buď existovať v inej dimenzii v inej realite, alebo budú spasení. Sekty sú práve témou, ktorej by som sa chcel dnes venovať.
Sekta je v tradičnom chápaní náboženská obec, ktorá sa odštiepila od väčšej  cirkvi, pretože sa od tejto materskej cirkvi líši vierovyznaním alebo obradom atď. Laicky je sekta výraz používaný pre skupinu, ktorá spravidla radikálnym spôsobom zastáva rôzne ideologické alebo náboženské alebo náboženstvu podobné názory. Niektoré sekty využívajú techniky psychickej manipulácie s cieľom rozložiť osobnú identitu jednotlivca (sústredia sa na zmenu jeho myslenia, prežívania a správania). Výsledkom tohto procesu je potlačenie pôvodnej identity a jej nahradenie identitou sekty, pričom pri tomto procese dochádza k samotnej závislosti od sekty. Inak povedané, človek stráca svoju slobodu a jedinečnosť, ktorú nahradí konformne a deštruktívne správanie podľa modelu sekty.
Kto sa stáva najčastejšie obeťou siekt? Človek je najviac náchylný na vstup do sekty, keď prežíva istý druh životnej krízy a nenaplnenia. Každý človek je potenciálnou obeťou, lebo nikto nie je stopercentne odolný voči spôsobom psychickej manipulácie, zvlášť ak nie je dostatočne informovaný a nevie tento stav rozpoznať. Obeťami psychomanipulatívnych siekt sa často stávajú dospievajúci, mladší ľudia citlivej povahy, ktorí sa cítia zneistení a ešte stále hľadajú svoje miesto v živote.
Ježiš nás v nedeľnom evanjeliu upozorňuje na koniec sveta, dokonca nám ponúka aj takú ako keby mozaiku znamení, ktoré mu budú predchádzať. Lenže nepovedal nám ani deň ani hodinu a nepredpokladám, že by ju niekto aj presne poznal. Preto musíme byť ostražití a musíme, ako sa v Písme spomína, bdieť, čo môže znamenať žiť svoj každodenný život, ale mať aj v kúsočku svojho vnútra na pamäti, že tu na tomto svete nie sme večne a takto aj pristupovať ku vzťahu k Bohu. Nie cez sľuby typu: „Pane Bože, tak ja teraz nemám čas – pomôž mi a keď budem na dôchodku budem chodiť do kostola aj 2-krát do týždňa a budem sa aj každý deň modliť a vynahradím ti to, že teraz nestíham…“
Hovorí sa: „Žime tak, ako by mal byť každý deň našim posledným.“ Zamyslime sa však, každý individuálne, ako by mohol vyzerať a aké rozdiely by mohol mať taký posledný deň v živote neveriaceho človeka a veriaceho. A ako by vyzeral asi ten náš … ?

© Peter Chomjak, 1.12.2012