2. adventná nedeľa rok C – ekonomický pohľad

V dnešnom evanjeliu sú nám ponúknuté myšlienky smerujúce k príprave sa na sviatky Ježišovho príchodu na tento svet. Máme „pripraviť cestu Pánovi, vyrovnať mu chodníky!“  Ako môžeme túto prípravu chápať z pohľadu ekonomiky? Práve Vianoce sú časom príchodom Ježiška a je to aj čas obdarovávania. Posledné mesiace a dni pred Vianocami chodíme po obchodoch a kupujeme darčeky pre blízkych. V obchodoch blikajú rôzne vianočné výzdoby a nápisy: „zľavy“, „akcie“, „výpredaje“. Hneď sme v „pohotovosti“ pripravení kúpiť čokoľvek pre blízkych. Ale zamýšľame sa či to potrebuje? Zamýšľame sa či to neovplyvní výrazným spôsobom náš rodinný rozpočet? Dnes sme svedkami dvoch extrémov pri kupovaní darčekov a obdarovávaní blízkych. Prvým extrémom je kúpiť všetky darčeky bez ohľadu na ich potrebu, cenu, kvalitu a množstvo. Druhým veľkým extrémom je obdarovať blízkeho lacným darčekom, čo je na hrane s urážkou obdarovaného. V minulosti ľudia nemali dostatok peňazí na kúpu darčekov, napriek tomu sa stále obdarovávali. Mnohí ľudia vyrábali rôzne darčeky z dreva, slamy, papiera, kameňa,… Boli to skutočne nádherné veci s veľkou hodnotou. Dnes je nám v reklamách podsúvaný názor, že si na kúpu darčekov máme zobrať pôžičku. Áno, jednoduchšie je zobrať pôžičku a nakúpiť darčeky pre všetkých. Ale budú vaši blízki takí nadšení takýmito darčekmi? Budete spokojne spávať s pocitom neustáleho tlaku spojeného zo splácania úveru? Už sme zabudli ľudí obdarovávať domácimi darčekmi, ktoré výrazným spôsobom náš rodinný rozpočet nezaťažujú, ale vyzdvihujú našu šikovnosť, originalitu, náš čas venovaný obdarovanému človeku. Zabudli sme naučiť deti tešiť sa z toho, že  môžeme niekomu spoločne pripraviť darček aj v rámci našich finančných možností. Čo je jednoduchšie: vypestovať kvietok, alebo ho kúpiť v obchode? Je jednoduchšie upiecť tortu, alebo ju kúpiť? Žijeme s ľuďmi z rôznych sociálnych vrstiev. Nie každý si môže dovoliť nakupovať vo veľkom. Sme voči týmto ľuďom tolerantní, solidárni, humánni? „Je nemožné odstrániť sociálne nerovnosti zo sveta.“ (Lev XIII. – Rerum novarum) Je to preto, že  „nie všetci majú to isté nadanie, tú istú šikovnosť, zdravie a sily v rovnakej miere.“ (Lev XIII. – Rerum novarum) Zároveň zoberme zodpovednosť za náš rodinný rozpočet. Nenakupujme na dlhy, na splátky a iné pôžičky, ak nemáme istotu splácania. Skúsme sa vrátiť k výrobe darčekov, ktoré výrazne nezaťažujú náš rodinný rozpočet. Skúsme iných obdarovávať vlastnými výrobkami, ktoré si síce vyžadujú čas, ale spôsobujú veľkú radosť už pri ich výrobe. Takto sa vyhneme stresom z nakupovania a sledovania klesajúceho stavu nášho bankového konta. A radšej venujme svoju pozornosť a čas príprave na sviatky prostredníctvom modlitby a budovania rodinných vzťahov.

© Jaroslava Kmecová, 1.12.2012